Kirijenko krijgt steun voor noodmaatregelen

Het Russische parlement heeft gisteren positief gereageerd op het pakket noodmaatregelen dat de regering van premier Kirijenko wil doorvoeren om de financiële crisis de baas te worden....

Van onze correspondent

Bert Lanting

MOSKOU

Premier Kirijenko hield de afgevaardigden voor dat er snel maatregelen moeten worden genomen om de overheidsuitgaven op orde te krijgen en de basis te leggen voor economische groei. De opzet van de regering is de uitgaven en de inkomsten voor 1 november dit jaar in evenwicht te brengen.

Met de maatregelen hoopt de regering dit jaar ruim 13 miljard gulden te bezuinigen en bijna 7 miljard gulden extra binnen te krijgen aan belastingen.

'Iedereen moet worden gedwongen belasting te betalen', zei de premier. 'Ons land kan niet overleven als de belastingen niet worden geïnd. De regering moet rigoureuze maatregelen nemen om meer belastingen te innen'.

Jeltsin heeft het parlement tot het zomerreces te tijd gegeven om het stabilisatieprogramma goed te keuren. Hij liet doorschemeren dat hij anders op ontbinding van het parlement zal aansturen.

De communistische partijleider Zjoeganov leverde felle kritiek op het 'criminele en immorele bewind' en eiste dat Jeltsin opstapt. Volgens hem sluiten zich steeds meer parlementariërs aan bij de afzettingsprocedure die de oppositie tegen Jeltsin is begonnen.

Niettemin zei hij dat zijn fractie bereid is een deel van het anti-crisispakket te steunen. Daarbij gaat het vooral om maatregelen die erop gericht zijn de Russische industrie te stimuleren.

Ook de leider van de ultra-nationalistische LDPR-fractie, Zjirinovski, kondigde aan dat zijn fractie bereid is mee te werken aan het pakket noodmaatregelen.

De maatregelen stuiten op het meeste verzet bij de Agrariërs, die fel gekant zijn tegen de voorgestelde bezuinigingen op de steun voor de landbouwsector. Maar Agrariërs-leider Charitonov liet doorschemeren dat zijn partij niet uit is op de val van het kabinet. 'Kirijenko en zijn regering laten ons koud, maar als de regering valt, neemt de volgende geen economie, maar een puinhoop over', zei hij.

De Doema nam gisteren al een paar wetsvoorstellen uit het pakket in eerste lezing aan, waaronder een voorstel de btw op geïmporteerde technologische apparatuur te verlagen. Maar het ziet ernaar uit dat een aantal essentiële onderdelen van het programma, zoals de invoering van een algemeen tarief van 20 procent voor de inkomstenbelasting, op verzet zullen stuiten bij de communisten.

Volgens Aleksandr Sjochin, de leider van de regeringsgezinde fractie 'Ons Huis is Rusland' (NDR), moet de regering het parlement op sommige punten flink tegemoet komen, wil ze het anti-crisisprogramma erdoor krijgen.

Een van de leiders van de communistische fractie klaagde dat de regering het parlement onder druk probeert te zetten met het argument dat het IMF niet over de brug zal komen met nieuwe kredieten als het noodpakket niet door de Doema komt.

De oppositie zit in een lastig parket, omdat ze bang is de schuld te krijgen van een verdere verslechtering van de financieel-economische situatie. Als de noodmaatregelen worden afgewezen en Rusland geen extra kredieten van het IMF en andere buitenlandse geldschieters krijgt, neemt het gevaar van een devaluatie van de roebel aanzienlijk toe.

Om te laten zien dat het haar ernst is met het offensief tegen wanbetalers liet de regering gisteren beslag leggen op de bezittingen van een aantal bedrijven die grote schulden aan de fiscus hebben. Onder de slachtoffers waren dochterbedrijven van de gasgigant Gazprom en van het nikkelconcern Norilsk Nikkel.

De Moskouse beurzen waren niet onder de indruk van het debat in de Doema. De aandelenkoersen, die de afgelopen weken zware klappen hebben gekregen, gingen omlaag. Ook de koers van de roebel daalde opnieuw.

Meer over