ColumnPeter de Waard

Kan Tata in IJmuiden een knuffelbedrijf worden?

Peter de Waard. Beeld
Peter de Waard.

Behalve bij schakers is het knuffelgehalte van Tata Steel in IJmuiden – voorheen Hoogovens – in Nederland aanzienlijk minder hoog dan dat van de nationale luchtvaartmaatschappij KLM. Hoewel ze allebei het predicaat koninklijk hebben, zal de natie minder snel zijn te mobiliseren voor het veiligstellen van de rokende pijpen bij de monding van het Noordzeekanaal dan voor de blauwe zwanen boven de Haarlemmermeer.

Dat is pijnlijk voor de directie en het personeel van het Nederlandse deel van Tata Steel. Zij voelen zich net zo leeggezogen door de Britten als KLM door de Fransen. In beide gevallen verdienen de Nederlandse bedrijven het geld dat in de bodemloze put van respectievelijk een Frans en Brits bedrijf verdwijnt. Bij KLM heeft de politiek al ingegrepen. Bij Tata kan dat niet.

De komende maanden zullen directie, raad van commissarissen en ondernemingsraad in IJmuiden moeten proberen te voorkomen dat ze ook nog suikeroom van de onrendabele Britse onderdelen worden. Het lijkt bijna op vechten tegen de bierkaai, ook omdat het staalbedrijf in Nederland niet overal goed ligt. De omgeving klaagt – zeker niet zonder reden – over de overlast die Tata veroorzaakt met zijn grafiet en fijnstof. Het land kijkt met argusogen naar de C02-uitstoot. Dat maakt het moeilijk zieltjes te winnen in Nederland.

Het moederbedrijf in India weigert nog één cent toe te leggen op de Europese staaltak. Sinds de overname van 2007 is het Britse deel een schip van bijleg geweest voor Tata in Mumbai. Tata Steel in Nederland redde het altijd zelf. Maar het krijgt nu de weinig benijdenswaardige taak de verliezen in Groot-Brittannië goed te maken. En dat in een tijd dat de overcapaciteit in de staalindustrie de prijzen drukt, de Duitse auto-industrie in problemen verkeert en Trump heffingen van 25 procent op Europees staal heeft gelegd.

Boeman is de Duitser Henrik Adam die in juli de positie van topman van Tata Steel Europe overnam van de Nederlander Hans Fischer. Adam heeft de afgelopen tijd vanuit zijn Londense ivoren toren geroepen dat niet alleen de Britten het niet goed doen, maar de Nederlanders evenmin. Dit rechtvaardigt in zijn ogen het feit dat Tata Steel in IJmuiden net zo veel, zo niet meer, moet bijdragen aan een sanering van drieduizend banen. De paradox is dat juist Adam in zijn vorige functie als verkoopdirecteur een waterhoofd heeft gecreëerd met het optuigen van een marketingafdeling.

Nu wil hij de operationele activiteiten in Nederland en Groot-Brittannië integreren, hetgeen betekent dat Tata Steel Europe één balans en één kasstroom krijgt. Hierdoor verdwijnt geld uit IJmuiden dat niet meer kan laten zien dat het winstgevender is dan de Britten.

Op deze wijze moet Tata Steel Europe verkoopklaar worden gemaakt. Misschien is er een Chinees of Rus die het dan wil hebben. Knuffelen zullen ze Tata niet. Hopelijk houden ze nog wel van schaken.

Tata Steel in IJmuiden.  Beeld EPA
Tata Steel in IJmuiden.Beeld EPA
Meer over