Kamer vindt fiscaal voordeel voor expats te gortig

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet de zogenoemde expatregeling tegen het licht houdt om te kijken of die kan worden afgeschaft. De bedoeling van de regeling is om schaarse talenten uit het buitenland naar Nederland te lokken, door hun een fors belastingvoordeel te gunnen.

Chipmaker ASML in Veldhoven heeft veel expats in dienst.Beeld Marcel van den Bergh

De Algemene Rekenkamer, de controleur van de rijksfinanciën, stelde vorige maand vast dat de expatregeling de schatkist jaarlijks 700 miljoen kost, zonder dat duidelijk is of die ook maar enig effect heeft. Naar aanleiding daarvan stemde een Kamermeerderheid deze week voor een motie van SP en GroenLinks die het kabinet oproept de regeling te heroverwegen. CDA en VVD stemden tegen.

Ruim 50 duizend expats, meest Indiërs en Britten, die per jaar meer dan 52.000 euro verdienen, maken gebruik van de regeling. Zij hoeven over de eerste 30 procent van hun salaris geen belasting betalen. Vlak na de Tweede Wereldoorlog was dat overigens nog 40 procent, vooral om Amerikanen te stimuleren mee te helpen aan de wederopbouw.

Het salaris waarover de korting wordt berekend, is niet gemaximeerd. Een buitenlander die een miljoen verdient, betaalt dus belasting over 700.000 euro. Dit zou werknemers aantrekken met specifieke kennis waaraan in Nederland behoefte is, en dat moet dan weer het vestigingsklimaat verbeteren. Maar of dat laatste gebeurt, is volgens de Rekenkamer niet duidelijk, omdat er op geen enkele manier onderzoek naar het effect van de regeling wordt gedaan. Zo heeft de staatssecretaris van Financiën niet eens een 'overzicht welke bedrijfstakken deze fiscale regeling benutten', stelt de Rekenkamer.

Geconfronteerd met de kritiek van de Rekenkamer zei minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) dat hij de expatregeling niet wil heroverwegen, zoals een Kamermeerderheid inclusief zijn eigen partij wil. Hij wil die alleen evalueren en eventueel aanpassen. Hoe, dat blijkt uit de zogenoemde Ombuigingslijst, een overzicht van het ministerie van Financiën van circa 400 mogelijke bezuinigingen voor het volgende kabinet. Als het salaris waarover 30 procent belastingkorting wordt gegeven nog hooguit 178.000 euro mag zijn, scheelt dat de schatkist 187 miljoen. Dat neemt echter niet het bezwaar van de Rekenkamer weg dat het effect van de regeling onduidelijk is.

Belastingautoriteit Leo Stevens noemde eerder in deze krant de regeling 'een van de vreemde zaken in ons belastingstelsel die de gewone burger boos maakt'. Reden waarom 'die onzin' niet wordt afgeschaft is volgens Stevens dat de omringende, concurrerende landen een vergelijkbare regeling hebben. 'Dus moet je binnen Europa afspreken: we stoppen daar mee.'

In 2012 ondernam toenmalig staatssecretaris Weekers van Financiën een poging om de regeling minder populair te maken door strengere voorwaarden. Dat mislukte: er is sindsdien alleen maar meer gebruik van gemaakt, waardoor de kosten circa 40 procent zijn opgelopen. Waarom dat is, is volgens de Rekenkamer dus niet na te gaan.

Meer over