Kabinet zal herrie van Schiphol dit jaar gedogen

Het kabinet geeft Schiphol de rest van dit jaar de ruimte om de geluidsnormen tijdelijk en onder voorwaarden te overschrijden....

Van onze verslaggever

Thom Meens

DEN HAAG

De luchthaven moet in ruil voor een coulante behandeling het nachtregime twee uur eerder laten ingaan. In plaats van om elf uur 's avonds gaan de Buitenveldertbaan en de Aalsmeerbaan al om negen uur dicht. Bovendien moet Schiphol garanderen dat er vanaf 1 januari 1998 strikt de hand wordt gehouden aan de geluidsnormen. Die voorwaarde heeft ook minister De Boer van Milieubeheer over de streep getrokken.

Vandaag bespreekt de voltallige ministerraad de voorstellen van minister Jorritsma van Verkeer. Dan staat ook een plan van Jorritsma op de agenda om de besluitvorming over de vijfde baan te versnellen. Dat plan zal minder steun krijgen. Naar verluidt verzetten de ministers van Binnenlandse Zaken, Justitie en Milieubeheer zich daar tegen, omdat de rechtsbescherming van de burgers wordt uitgehold.

Ingewijden zeggen dat het kabinet met tegenzin zwicht voor de grote economische gevolgen van de geluidsnormen waaraan Schiphol gebonden zou zijn. Daarom krijgt de luchthaven de ruimte de normen te overschrijden. Maar de ministers willen wel garanties dat de situatie zich volgend jaar niet herhaalt. Vanaf 1 januari moet de luchthaven zich houden aan de regels. Jorritsma moet dat kunnen garanderen, anders gaat de ontheffing niet door.

De PvdA vraagt zich daarbij ook af of de rechter de ontheffing tolereert. In de wet staat dat de minister mag afwijken van de geluidsnormen bij onderhoud aan de startbanen, en bij overmacht. Beide zaken doen zich nu niet voor.

Jorritsma beroept zich echter op een derde ontsnappingsmogelijkheid: ze mag ook van de wet afwijken als 'overige belangen' te zeer worden geschaad. De economische schade voor de luchthaven en de gebruikers valt volgens Verkeer en Waterstaat onder dat begrip.

De ministers volgen met hun opstelling de Commissie Geluidhinder Schiphol, die Jorritsma vorige week adviseerde met de hand over het hart te strijken.

Meer over