Kabinet wil ingreep WAO versoepelen

Het kabinet wil de voorgenomen ingreep in de WAO versoepelen. De WAO-keuring zal in de toekomst minder streng zijn dan eerder de bedoeling was....

Het kabinet zal de sociale partners niet op alle punten tegemoet komen. Het houdt vast aan zijn voornemen om bestaande WAO'ers met ingang van 1 juli van dit jaar strenger te keuren, waardoor ze eerder een baan moeten accepteren.

De grote vraag is of de sociale partners genoegen zullen nemen met de versoepeling van het kabinet. Het Najaarsakkoord over loonmatiging zou op losse schroeven kunnen komen te staan. In het SER-akkoord is afgesproken de WAO-uitkeringen 'bovenwettelijk' te verhogen tot 75 procent van het laatstverdiende loon. Ook de, zeer effectieve, PEMBA-boetes die werkgevers moeten betalen als ze relatief veel werknemers in de WAO hebben, zouden moeten komen te vervallen. Het kabinet heeft eerder laten weten beide maatregelen pas te nemen als blijkt dat de WAO-instroom terugloopt.

Het kabinet neemt de WAO volledig op de schop. Met ingang van 2006 krijgen alleen volledig arbeidsongeschikten nog een uitkering. Op aandrang van de sociale partners wordt de toegang iets minder streng dan de bedoeling was. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten moeten aan het werk blijven, anders wacht de WW of bijstand.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikten die deels aan het werk zijn, krijgen een aanvulling op het loon. Het kabinet moet vrijdag nog beslissen of uitkeringsinstantie UWV die aanvulling voor zijn rekening neemt, of de (commerciële) verzekeraars.

Drie varianten liggen op tafel: privatisering, uitvoering door de uitkeringsinstantie UWV en een mengvorm, waarin een keuzemogelijkheid bestaat tussen UWV en verzekeraars.

Meer over