Analyse

Kabinet hoopt met nieuw steunpakket gulden middenweg te hebben gevonden

Het kabinet trekt nog eens 6 miljard euro uit voor steun aan het bedrijfsleven. Alle bestaande regelingen worden met drie maanden verlengd. Het kabinet hoopt dat dat voldoende is voor de doorstart van de economie nu het einde van de coronacrisis in zicht lijkt.

De ministers Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Hoekstra (Financiën) en Blok (Economische Zaken en Klimaat)   lichten donderdag in Den Haag de verlenging toe van het steunpakket voor het bedrijfsleven. Beeld ANP
De ministers Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Hoekstra (Financiën) en Blok (Economische Zaken en Klimaat) lichten donderdag in Den Haag de verlenging toe van het steunpakket voor het bedrijfsleven.Beeld ANP

Dit hebben de ministers Stef Blok (VVD) van Economische Zaken, Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken en Wopke Hoekstra (CDA) van Financiën donderdag aangekondigd. Zij roemen de veerkracht van economie en samenleving. Sinds de eerste versoepelingen van de coronabeperkingen zien zij al een snelle opleving van de economie. Zij verwachten dat dit doorzet als de maatschappij verder opengaat. Op die hoop is het steunpakket geënt.

Over de verlenging van het pakket, dat op 1 juli afloopt, is de afgelopen weken intensief overlegd met vakbeweging en werkgevers. Omdat het kabinet demissionair is maar wel verzekerd wil zijn van steun in het parlement, is gesproken met de zeventien fracties in de Tweede Kamer.

Blok schetste donderdag het dilemma waarmee het kabinet de afgelopen weken worstelde. ‘Sommige ondernemers hebben het ontzettend zwaar. Zij zeggen: laat ons nu niet in de steek. Maar we horen ook economen en adviseurs zeggen: bouw de steun af, want we moeten de omslag van steun naar herstel maken. Stop je te snel, dan sneuvelen gezonde bedrijven. Stop je te laat, dan loop je vernieuwing van de economie voor de voeten.’

Reparatie

Het kabinet kiest ervoor de steunmaatregelen voor drie maanden vrijwel ongewijzigd voort te zetten. Dat betreft onder meer de loonsubsidie (NOW) en de tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL). Veel regelingen ‘ademen al mee’ met de economie. Ze hangen af van het omzetverlies, stelt Koolmees. Als die aantrekt, vermindert of vervalt de steun.

Wel worden onbedoelde effecten uit de regelingen gerepareerd. Zo telt de TVL met terugwerkende kracht vanaf oktober 2020 niet meer mee als omzet. Doordat dit eerder wel gebeurde, moesten bedrijven die loonkostensubsidie hadden gekregen heel wat terugbetalen. De maximale subsidie voor de TVL wordt verhoogd van 550 duizend naar 1,2 miljoen euro. Daarmee wil het kabinet het grootwinkelbedrijf tegemoetkomen, dat tijdens de lockdown de huur van grote panden moest doorbetalen. Ook starters en groeibedrijven kunnen binnenkort van de coronaregelingen gebruik gaan maken.

Belastingschuld

Zo’n 250 duizend bedrijven kampen met een belastingschuld die tijdens de coronacrisis is ontstaan, bij elkaar 16 miljard euro oftewel 6 procent van wat de overheid normaal aan bedrijfsbelastingen binnenkrijgt. Hoekstra kondigt aan dat de overheid coulant zal zijn bij het innen. Deze bedrijven hoeven pas vanaf oktober 2022 te beginnen met het aflossen van de schuld en ze krijgen er vijf jaar de tijd voor. Het kabinet voelt niets voor kwijtschelding, waarvoor de werkgeverslobby pleitte. Veel bedrijven hebben hun schuld al helemaal of deels afgelost. Die bedrijven wil het kabinet niet benadelen door de schuld van andere ondernemers kwijt te schelden. Eerder bedroeg de achterstand in belastingbetaling door bedrijven 36 miljard. Dat er 20 miljard euro in korte tijd is afgelost, ziet Hoekstra als een teken van een gezonde economie.

Toch wil het kabinet maatwerk leveren bij gezonde bedrijven die worstelen met schulden. Daarvoor worden ‘rondetafelbijeenkomsten’ georganiseerd met de Belastingdienst en private schuldeisers, zoals banken en verhuurders van bedrijfsruimten of machines. Hoeveel bedrijven uiteindelijk in zo’n schuldsaneringstraject komen, valt volgens Hoekstra niet te zeggen. Hij hoedt zich ervoor nu al aan te kondigen dat bij een schuldsanering de Belastingdienst ook schulden zal schrappen.

Het kabinet hoopt met dit pakket een gulden middenweg te hebben gevonden voor het door de wegebbende coronacrisis loodsen van het bedrijfsleven. Mocht de gezondheidscrisis weer oplaaien, dan is nieuwe steun mogelijk. Voorlopig staan alle seinen op groen. ‘We houden de vinger aan de pols’, aldus Hoekstra.

VAN TOZO TOT TONK: HOE ZAT HET OOK ALWEER?

NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud): Werkgevers met meer dan 20 procent omzetverlies kunnen tot 85 procent van de loonkosten vergoed krijgen door het UWV. Het gaat om voorschotten op basis van verwacht omzetverlies; voorwaarde is dat werknemers niet worden ontslagen (de loonsom mag niet dalen).

Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers): Zzp’ers met inkomensverlies kunnen bij de gemeente een beroep doen op de Tozo. Hun inkomen wordt dan aangevuld tot het bestaansminimum, 1.050 euro voor alleenstaanden, 1.500 euro voor samenwonenden. Alles wat een zzp’er en zijn/haar partner verdient, wordt van dat bedrag afgetrokken.

TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten): Werkgevers met meer dan 30 procent omzetverlies kunnen tot 100 procent van hun vaste lasten, denk aan huur en telefoonrekeningen, vergoed krijgen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Tonk (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten): Het wordt al cynisch het ‘duizenddingendoekje’ genoemd: wie niet uit de voeten kan met de reguliere coronasteun kan een beroep doen op dit gemeenteloket om de woonlasten te bekostigen. Het gaat dan bijvoorbeeld om zzp’ers die vanwege de partnertoets niet in aanmerking komen voor Tozo of flexwerkers die geen ww hebben opgebouwd.

Meer over