Kabinet dichter bij 1,3 miljard korting op EU

De kansen van het kabinet om een bezuiniging van 1,3 miljard gulden te realiseren op de contributie aan de Europese Unie, zijn belangrijk groter geworden....

Op drie omstreden terreinen krijgt de regering haar zin. De landbouwuitgaven, nu ongeveer 90 miljard gulden per jaar, mogen slechts groeien met de inflatie. De stabilisatie wordt bereikt door uitstel van dure hervormingen in de zuivelsector tot 2004 of 2005. Bovendien krijgen boeren 0,75 tot 1,5 procent minder EU-subsidies.

Daarnaast wordt ook het niveau van de zogeheten structuurfondsen, waaruit de hulp voor armere regio's wordt betaald, nauwelijks verhoogd.

Voorts kan Nederland een bijdrage van 200 miljoen gulden per jaar verwachten voor de bestrijding van de werkloosheid.

Belangrijk in het voorstel is ook dat Nederland meer in rekening mag brengen voor de moeite om voor de EU douaneheffingen te innen. Tot nog toe mocht Nederland 10 procent van de heffingen zelf houden. Dat percentage gaat omhoog naar 25 procent. Ook hoeft het kabinet minder bij te dragen aan de korting die Groot-Brittannië op haar contributie heeft.

Het was gisteravond nog lang niet zeker dat alle landen met het Duitse compromis akkoord zullen gaan. De regeringsleiders van de Europese Unie staan weliswaar onder grote druk, maar het was volstrekt onduidelijk of vooral de Zuid-Europese landen zich erin kunnen vinden. Spanje leek het compromis gisteravond als eerste af te wijzen. 'Met dit voorstel valt niet te leven', zei een Spaanse diplomaat. Spanje profiteert met Griekenland, Portugal en ook Ierland van de speciale regionale EU-steunfondsen voor infrastructuur.

Diplomaten verwachtten dat pas vannacht of vanochtend vroeg de witte rook uit de schoorsteen zal komen.

Een groot deel van de dag sprak kanselier Schröder, voorzitter van de vergadering, met regeringsleiders afzonderlijk. Schröder had slechts de meest recalcitrante landen uitgenodigd, waaronder Nederland. 'Ik ben niet pessimistisch, want we moeten hier een besluit nemen', zei staatssecretaris Benschop van Europese Zaken halverwege de middag. Hij refereerde niet alleen aan de noodzaak om de slepende onderhandelingen over het hervormingspakket, die al anderhalf jaar duren, snel te beindigen. Hij doelde ook op de oorlog in Kosovo. Europa kan het zich nu moeilijk veroorloven om een verdeelde indruk te maken. 'We moeten laten zien dat we een eenheid vormen en dat we krachtig zijn', zeiden diplomaten.

Zij wezen erop dat een akkoord niet noodzakelijk helemaal afgerond hoeft te zijn. 'Het is goed mogelijk dat we hier vertrekken met een globaal compromis, dat later op details ingevuld wordt', zei een van hen.

De Franse onderminister Moscovici verwees gisteren ook naar de 'niet te ontkennen moeilijke situatie van ten minste twee landen, Nederland en Duitsland'. Het was voor het eerst dat een Franse bewindsman openlijk erkent dat ook Nederland een financieel probleem heeft. Overigens zou ook Frankrijk grote moeite hebben met het Duitse compromis. Groot-Brittannië zei het voorstel ('niet perfect, maar behoorlijk goed') niet te verwerpen.

'Het is net een bijenkorf', zei een diplomaat gisteren over de onderhandelingen. 'Iedereen praat met iedereen. Ze schieten allemaal elkaar aan om steun te werven.'

Meer over