Jeugdwerkloosheid blijft stijgen

De werkloosheid onder jongeren blijft erg hoog, procentueel gezien meer dan het dubbele van de totale werkloosheid. Dat stelde de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) woensdag na een analyse van de arbeidsmarkt in het derde kwartaal van 2005...

De doelstelling van het kabinet is om de jeugdwerkloosheid procentueel niet meer dan het dubbele te laten zijn van de totale werkloosheid. Van de totale beroepsbevolking is 6,6 procent werkloos. Onder jongeren tot 25 jaar is dat percentage in het derde kwartaal van dit jaar opgelopen tot 13,6 procent oftewel 115.000.

Volgens de RWI is de oplopende werkloosheid het gevolg van de toenemende belangstelling van jongeren voor een baan, nu de arbeidsmarkt voorzichtig aantrekt. De raad verwacht dat jongeren snel zullen profiteren, als de economie zich verder blijft herstellen.

Uit de analyse van de arbeidsmarkt blijkt verder dat de stijging van het aandeel hoger opgeleiden in Nederland achterblijft bij die in landen als België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Dat komt omdat minder Nederlandse mannen hoger onderwijs volgen. De RWI verwacht dat in ons land een tekort aan hoger opgeleiden zal ontstaan.

Meer over