columnPeter de Waard

Is Chinese economie nu al groter dan die van de VS?

null Beeld

Over de grootte van de Chinese economie doen altijd complottheorieën de ronde. De groeicijfers worden van tevoren per decreet bepaald door president Xi Jinping die zorgt dat ze in overeenstemming zijn met het vijfjarenplan. Het CBS van de Volksrepubliek krijgt daarna de opdracht de data te zoeken die daar perfect bij passen.

Maandag meldde China een economische groei in het derde kwartaal van 4,9 procent. Hiermee is China, notabene het land waar covid-19 begon, de enige grote economie in de wereld die in het coronajaar 2020 groeit. Eind dit jaar is het bruto binnenlands product (bbp) van China 1,9 procent hoger dan begin dit jaar, terwijl het bbp van Europa met 8,3 procent is gekrompen en dat van de VS met 4,3 procent.

De reden is dat China het virus veel sneller onder controle heeft gekregen dan de westerse landen. De tweede golf is het land bespaard gebleven.

Of het Chinese groeicijfer geflatteerd is – deze maand wordt het vijfjarenplan geëvalueerd –, is niet te controleren. Feit is dat buitenlandse economen op voorhand een groei van de Chinese economie van

5,2 procent in het derde kwartaal hadden voorspeld. Dat ligt nog 0,3 procentpunt hoger. Blijkbaar zijn de Chinezen bescheidener dan de cijferfetisjisten van over de grenzen.

Het IMF deed er onlangs nog een schepje bovenop. Dat maakte een berekening waaruit blijkt dat de Chinese economie zelfs al de grootste ter wereld is. Het bbp van China zou dit jaar op grond van koopkrachtpariteit (ppp) uitkomen op 26 biljoen dollar tegen 20,8 biljoen voor dat van de VS.

Bij de gewone berekening van het bbp wordt de geldwaarde van alle geproduceerde goederen en diensten van een land opgeteld en tegen een bepaalde valuta (veelal de dollar) omgerekend. Hierbij wordt de officiële wisselkoers gehanteerd.

Maar bij de berekening in ppp’s wordt rekening gehouden met de prijsniveaus in de landen. Goederen en diensten zijn in minder ontwikkelde landen veelal goedkoper dan in rijke industriële landen. Aan de hand van de zogenoemde Big Mac Index van het tijdschrift The Economist – wat kost een Big Mac van McDonald’s in een willekeurig land omgerekend in dollars? – is daarom een nieuwe berekening gemaakt.

China produceerde in 2019 voor 99 biljoen yuan aan goederen en diensten. Omgerekend tegen de officiële koers – 7 yuan voor één dollar – is dat een bbp van 14,7 biljoen dollar. Het bbp van de VS was vorig jaar 21,4 biljoen dollar, bijna eenderde groter. Maar een Big Mac kost in een Chinese McDonald’s 21,70 yuan en in een Amerikaanse 5,70 dollar. Dan blijkt dat voor 3,8 yuan net zoveel kan worden gekocht in China als voor 1 dollar in de VS. Als 99 biljoen wordt gedeeld door 3,8 is dat een voor koopkracht aangepast bbp van 26 biljoen. Oftewel Amerikanen hebben met hun dollars in China twee keer zoveel koopkracht en de Chinezen in de VS met hun yuans slechts de helft.

En dat is geen complot.

Luister POTUS de podcast

Gijs Groenteman neemt met hoofdredacteur Pieter Klok, verslaggever Natalie Righton en correspondent Michael Persson de campagneweek door. Waar was Trump, wat deed Biden en waar had Amerika het over? Met POTUS de podcast ben je weer bij.

Meer over