Inspectie tevreden over WAO-herkeuringen

De herkeuring van WAO’ers gebeurt correct. Dat de helft van de herkeurden de uitkering geheel of gedeeltelijk verliest, ligt niet aan de scherpere keuringseisen....

Dit schrijft de onafhankelijke toezichthouder op de sociale zekerheid, de Inspectie Werk en Inkomen. De IWI heeft de herkeuringen van WAO’ers zoals uitkeringsinstituut UWV die uitvoert, dit jaar onderzocht. Voor degenen die jonger zijn dan 50 jaar gelden daarbij strengere keuringseisen.

Volgens UWV en IWI is 20 tot 30 procent van de verlaagde uitkeringen te wijten aan de scherpere keuringseisen. Het merendeel van de uitkeringen wordt echter verlaagd omdat dat bij een gewone herkeuring ook zou zijn gebeurd.

Meer over