ING heeft voor 4,7 miljard aan dubieuze leningen

ING heeft 4,7 miljard aan leningen uitstaan die maar mondjesmaat worden afgelost of waarop helemaal geen rentebetalingen worden ontvangen. Daarvan is 3,9 miljard ondergebracht in de voorziening voor dubieuze debiteuren....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

ING heeft dit bedrag gisteren bekend gemaakt. Het concern publiceerde gisteren een aantal nieuwe cijfers in het prospectus, dat verschijnt bij gelegenheid van de herplaatsing van 6,5 miljoen certificaten van aandelen. Die certificaten, ADS's genaamd, worden waarschijnlijk vanaf 13 juni verhandeld op de New York Stock Exchange, de beurs van Wall Street.

ING blijkt zeer conservatief te zijn in zijn inschatting van de risico's. Vooral de verzekeringspoot (met name Nationale-Nederlanden) toont zich roomser dan de paus. De wettelijk vereiste solvabiliteitsmarge is 6 miljard gulden, maar ING heeft ruim 25,4 miljard in reserve.

ABN Amro heeft een portefeuille van 10 miljard aan dubieuze leningen, zo maakte ABN Amro twee weken geleden bekend. Deze bank krijgt op 21 mei een notering op Wall Street. Uit de vergelijking blijkt dat de ING weliswaar minder omvangrijke dubieuze leningen heeft, maar dat de post wel is toegenomen van 4,4 miljard in 1993 tot 4,7 miljard vorig jaar. Bij ABN Amro nam de omvang juist af van 10,7 miljard in 1994 tot 9,8 miljard vorig jaar.

Ook blijkt dat ABN Amro zijn dubieuze leningen beter heeft afgedekt. Terwijl het dekkingspercentage bij ABN Amro ruim boven de 100 procent ligt, heeft ING voor de 4,7 miljard aan dubieuze leningen vooralsnog niet meer dan 3,9 miljard gulden gereserveerd.

Uit de ING-prospectus blijkt ook dat de winst van de bank volgens Amerikaanse boekhoudmethodes veel hoger uitvalt dan volgens de Nederlandse regels. Volgens Amerikaanse maatstaven mag ING onder meer de koerswinst op aandelen in eigen bezit aan de winst toevoegen. Daardoor profiteerde de bank sterker van het uitstekende beursklimaat en kwam de winst uit op 4,6 miljard gulden, in plaats van 3,3 miljard. Volgens de Amerikaanse methode steeg de winst vorig jaar niet met 25 procent maar met liefst 45 procent.

ING wil graag een notering op 's werelds grootste effectenbeurs, zodat de onderneming eventuele overnames in de Verenigde Staten met aandelen kan financieren. De Nederlandse bank aast in Amerika op een levensverzekeraar. Bij de notering op Wall Street zal ING 6,5 miljoen aandelen herplaatsen, nog geen 1 procent van het uitstaande aantal. De bank heeft de te herplaatsen stukken zelf op de beurs ingekocht.

Meer over