Inflatie terug naar 2,5 procent

De inflatie in januari is gedaald. De prijzen voor consumptiegoederen lagen in die maand 2,5 procent boven het niveau van januari vorig jaar....

Ongeveer 0,2 procentpunt van de totale daling van 0,7 procentpunt wordt veroorzaakt door een zogenoemde basisverlegging. Het CBS heeft de inflatie in januari voor het eerst berekend op basis van de prijsontwikkeling van een basispakket consumptiegoederen in 2000. Tot begin dit jaar ging het bureau bij zijn inflatieberekening uit van een basispakket zoals dat in 1995 eruit zag.

Consumenten kochten twee jaar geleden ruim 15 procent meer goederen, zoals bijvoorbeeld computers, kleding en mobiele telefoons, dan in 1995. Maar deze producten stegen de afgelopen twee jaar minder in prijs dan de goederen die in 1995 in het consumptiepakket zaten. De gemiddelde inflatie op basis van 2000 komt hierdoor lager uit. Zo zouden de prijzen in december volgens de nieuwe rekenmethode met 3,0 procent zijn gestegen in plaats van 3,2 procent.

Los van de basisverlegging is in januari de inflatie vooral toe te schrijven aan duurdere voedingsmiddelen. Vooral aardappelen en groenten werden duurder. Verder waren kleding, schoeisel, energie en de horeca prijzig.

Meer over