Industriebond en Abvakabo twisten over macht van FNV

De toekomst van de vakcentrale FNV staat ter discussie. De bonden verschillen hierover radicaal van mening. De Abvakabo wil minder macht voor de FNV, de industriebond juist meer....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

De grootste bond, de Abvakabo, pleit voor autonome vakgroepen, die zelf hun financiën beheren en beleid voeren. De FNV bestaat dan nog slechts als overkoepeling. De leden en kaderleden krijgen dan meer zeggenschap in hun eigen bond. Zo denkt de Abvakabo zelf aan aparte vakgroepen voor bijvoorbeeld de zorgsector en KPN. Nu opereren deze groepen nog volledig onder het gezag van de bond.

De Industriebond FNV, de grootste bond in het bedrijfsleven, daarentegen wil de vakgroepen juist onder het gezag van de bond houden. In de toekomst wil de industriebond een ongedeelde FNV, waarbij iedereen lid is van de FNV en vervolgens van de vakgroep. De Abvakabo wil dit juist omkeren. Werknemers zijn dan lid van een vakgroep die op zijn beurt is aangesloten bij de FNV.

De industriebond werkt aan een fusie met de vervoersbond, de voedingsbond en de dienstenbond. Zo ontstaat een megabond met bijna een half miljoen leden. De Abvakabo gaat samenwerken met de politiebond, de onderwijzersbond AOB en mogelijk de militairenbond AFMP. Met de grafische bond Druk en Papier wordt in de informatiesector contact gezocht.

Druk en Papier hekelt de fusiedrift tussen de FNV-bonden. 'Geen fusie maar visie', zo hield bondsvoorzitter Van Tilborg het congres voor. De grafische bond die zelf overigens samengaat met de kunstenbond, is een van de resterende acht kleine FNV-bonden naast de megabonden rond de industriebond en Abvakabo.

Van Tilborg verwijt de grote bonden 'megalomanie'. Bovendien 'staakten zij ons voor zestig miljoen gulden doeltreffend door de bodem' van de gezamenlijke kas. Die moest vervolgens ook door de armlastige, kleine bonden worden aangevuld, terwijl juist de kleine bonden zelden staken.

De acht kleine bonden, zoals de bond voor zeevarenden, de beroepsvoetballers, de journalisten en de kappers beginnen nu een beraad hoe zij zich binnen de FNV teweer kunnen stellen tegen de oppermachtige blokken van Abvakabo en Industriebond FNV.

Meer over