IMF: economie groeit sneller

De wereldeconomie groeit dit jaar harder dan verwacht. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) denkt dat het groeicijfer uitkomt op 2,8 procent, terwijl in mei nog 2,3 procent was geraamd....

Op 22 september komt het IMF met definitieve groeiramingen in zijn halfjaarlijkse rapport, de World Economic Outlook. Dat wordt kort voor de jaarvergadering in Washington gepresenteerd.

Ook voor Nederland is verbetering zichtbaar. Volgens het IMF komt de economische groei dit jaar uit op 2,6 procent, 0,3 procentpunt hoger dan de raming van mei. Toch is dit cijfer iets lager dan de 2,75 procent die het Centraal Planbureau (CPB) eind augustus nog berekende. Voor volgend jaar komt zowel het IMF als het CPB uit op 2,5 procent.

Over de inflatie in Nederland is het IMF duidelijk minder optimistisch. Volgens het fonds zal de geldontwaarding dit jaar uitkomen op 2,3 procent en volgend jaar op 2,1 procent. Het CPB houdt het op respectievelijk 2,0 en 1,5 procent.

Ondanks de gunstiger vooruitzichten voor de wereldeconomie ziet het IMF nog wel bedreigingen.

Vooral de Verenigde Staten zijn een onzekere factor, omdat de grootste economie ter wereld volgend jaar naar verwachting een 'harde landing' maakt. De Amerikaanse economische groei zal met ruim 1 procentpunt zakken, van 3,7 procent dit jaar tot 2,6 procent.

Het IMF vraagt zich hardop af hoe de Amerikanen op de mindere groei gaan reageren. Vooral het grote handelstekort van de VS met Europa en Japan baart het fonds zorgen. In het Amerikaanse Congres gaan al lange tijd stemmen op hier wat aan te doen. De hoge economische groei heeft tot dusver deze geluiden echter overstemd.

Het Amerikaanse handelstekort, in juni op recordhoogte (24,6 miljard dollar), kan de handelsrelaties onder druk zetten. Een vrijere handel wordt nog steeds beschouwd als de motor van de wereldeconomie. Nu zijn Amerikaanse politici al geneigd te pleiten voor meer bescherming van de eigen economie.

Het IMF adviseert de VS de rente verder te verhogen om de hard groeiende economie nu alvast te temperen. Het Amerikaanse centralebankenstelsel (de 'Fed') heeft dit jaar tot dusver de rente twee keer een kwart procentpunt verhoogd. In de brief van Zalm staat dat volgens het IMF 'tijdige renteverhogingen waarschijnlijk noodzakelijk' zijn.

Renteverhogingen zijn in Europa niet nodig, aldus het IMF. De ramingen voor de Europese Unie blijven hetzelfde. Dit jaar verwacht het fonds een economische groei van 1,9 procent in de vijftien lidstaten van de EU, in 2000 zal dat 2,7 procent worden. Voor de elf eurolanden bedragen de groeipercentages 2,1 procent (in 1999) en 2,8 procent (in 2000). Als de economische opleving in Europa tegenvalt, ziet het IMF eerder ruimte voor een verlaging van de rente.

Meer over