'Imagoprobleem Aruba is verleden tijd'

Eiland heeft volgens premier Eman zaken goed op orde. 'Het is prettig naar Nederland te komen en niet om geld te vragen.'..

Van onze verslaggever Stieven Ramdharie

De premier wordt wat ongeduldig, hij is zichtbaar teleurgesteld. Henny Eman is minister-president van een eiland waarmee het voorspoedig gaat en dan wordt hij geconfronteerd met vragen over het imagoprobleem van Aruba, over de vermeende vriendjespolitiek op het eiland en over de kwaliteit en integriteit van het bestuur.

Vragen over een van zijn oud-ministers. Iemand die hij nog steeds volop steunt, maar die volgens een rapport van de Arubaanse Veiligheidsdienst hechte relaties zou onderhouden met dubieuze zakenlui. Eman (52): 'Imago-probleem? We hebben geen probleem met ons imago. Dat hadden we een paar jaar terug, maar dat is nu gelukkig verleden tijd. Aruba is een integer eiland. We zijn nu alleen maar leuke dingen aan het doen.'

Ruim een week was hij in Nederland en de Arubaanse premier heeft overal hetzelfde beeld uitgedragen: van one happy island komt nu alleen maar goed nieuws. Terwijl de Antilliaanse premier Miguel Pourier in Den Haag moet aankloppen voor geld om het hoofd boven water te houden, wil Eman stoppen met de Haagse steun. 'Het is prettig om naar Nederland te komen en niet om geld te hoeven te vragen', zegt Eman, die even daarvoor met premier Kok heeft gesproken.

Aruba wil over tien jaar financieel onafhankelijk zijn. En dat kan makkelijk, want nooit eerder ging het zo goed met het eiland. Eman roemt met trots de verworvenheden van de laatste jaren. Zijn Aruba is nu de zevende economie van de Caribische regio en het inkomen van de Arubaan is met gemiddeld achttienduizend dollar behoorlijk hoog.

Alleen op Bermuda verdienen ze meer. De inflatie op Aruba bedraagt slechts 2,2 procent, de economie groeit als kool en werk is er genoeg. De komende tien jaar steekt Nederland nog een half miljard gulden in het eiland, onder andere voor schuldsanering, maar dan moet het afgelopen zijn.

Eman: 'Aruba is uniek in de wereld. Ik ken geen enkel ander land dat heeft gezegd te willen stoppen met de ontwikkelingshulp. We hebben altijd gezegd: we kunnen het zelf en we willen zelf onze richting bepalen. Het gaat nu zo goed, dat we zaken juist moeten afremmen. Ons eiland heeft mogelijkheden genoeg buiten het toerisme. Met onze vrijhandelszone, de internationale luchthaven en de olieraffinage kunnen we de inkomsten nog meer vergroten.'

Nederlandse politici zijn er inmiddels goed van doordrongen, zegt Eman, dat het goed gaat met Aruba. Voorbij zijn de jaren, vanaf zijn aantreden in 1994, waarin werd geruzied met Nederland en de VS. Het was de tijd waarin Aruba volop in verband werd gebracht met drugshandel en witwas praktijken. Ook Emans samenwerking met Glenbert Croes, de zoon van wijlen politicus Betico Croes, die innige banden onderhield met de omstreden zakenfamilie Mansur, wekte bij menigeen nogal wat bevreemding.

Eman heeft geen zin om terug te blikken op deze periode. Aruba, zo luidt zijn boodschap, werkt krachtig aan verbetering van het bestuur. Eman: 'We hebben daartoe zelf het initiatief genomen en de maatregelen die zijn getroffen, zoals regels voor de financiering van politieke partijen, liegen er niet om. Aruba is zeer actief met de drugsbestrijding. Er is een degelijke kustwacht opgezet en Amerikaanse vliegtuigen zijn op het eiland gestationeerd.'

Aruba stelde orde op zaken, maar er is nog steeds één kwestie die de gemoederen tussen Oranjestad en Den Haag hoog kan laten oplopen: de positie van coalitie-partner Glenbert Croes. Een constitutionele crisis dreigde toen de Arubaanse gouverneur weigerde akkoord te gaan met Croes' benoeming tot minister.

De gouverneur beschouwde Croes, die in het eerste kabinet-Eman betrokken zou zijn geweest bij onregelmatigheden bij bouwprojecten, als 'een onaanvaardbaar groot risico'. Aruba beschuldigde Den Haag toen van inmenging. Eman neemt binnenkort een besluit over een nieuwe voordracht van Croes. De premier wil goede betrekkingen met Nederland, maar hij duldt inmenging niet opnieuw.

Eman: 'Wat er vorig jaar is gebeurd, mag niet opnieuw gebeuren. We hebben onze zaken hier heel goed op orde. Glenbert voldoet aan alle eisen die wij aan het ministerschap stellen. Laten we niet vergeten dat de beschuldigingen nooit zijn bewezen.'

Meer over