Huurder krijgt meer te zeggen over verhuurder

De Tweede Kamer is donderdag akkoord gegaan met een wetsvoorstel van PvdA-kamerlid Duivesteijn, dat de medezeggenschap van huurders over het beleid van verhuurders wettelijk vastlegt....

Van onze verslaggeefster

Jet Bruinsma

DEN HAAG

Na het warrig verlopen debat, vielen Duivesteijn en staatssecretaris Tommel van Volkshuisvesting, de laatste jaren steevast gezworen vijanden, elkaar figuurlijk in de armen. Maar de Woonbond, de organisatie van huurdersverenigingen waarvan Duivesteijn voorzitter was vóór hij in de Kamer kwam, reageerde uiterst gereserveerd.

VVD-kamerlid Hofstra en zijn fractie zijn fel tegen de wet van Duivesteijn. Een marxistisch product dat de huurders bovenmatige bescherming biedt, vindt de VVD, die huurders door andere wetten al voldoende beschermd acht. Het oordeel is een trap op het hart van sociaal-democraat Duivesteijn, die - geboren in de Haagse Schilderswijk - al jaren opkomt voor het recht van huurders zich tegen machtige huisbazen te weren.

Duivesteijns oorspronkelijke wetsvoorstel uit 1995 bleek politiek niet haalbaar. Op 12 maart van dit jaar gooide het PvdA-kamerlid daarom zijn wetsontwerp helemaal om, en wel zódanig, dat het begon te lijken op de wettelijke inspraakregeling, waar Tommel al enige tijd aan werkte. Tommel baseerde zich daarbij op het akkoord dat de Woonbond en de verhuurders op zijn aandringen hadden gesloten.

Beleidsmedewerker R. van Genugten van de Woonbond concludeerde donderdag: 'We hadden Duivesteijn feitelijk niet meer nodig. Maar het trage tempo waarmee Tommel aan zijn wet werkte, dreef ons weer zijn kant op. Wij zaten niet op een nieuwe move te wachten. Als wij verder hadden kunnen koersen op de lijn-Tommel, hadden wij de staatssecretaris nog wel zover gekregen sneller te werken.'

Uiteindelijk wijzigde ook de Tweede Kamer het voorstel Duivesteijn nog op onderdelen, zodat het vrijwel identiek is aan de, nog niet ingediende, wet van Tommel. Of die wet-Tommel er ooit komt, is de vraag. Als de wet-Duivesteijn het haalt, heeft Tommel geen eigen wet meer nodig. Maar voor het geval Duivesteijn in de Eerste Kamer sneuvelt, is het handig dat er nog een tweelingbroertje Tommel is.

Welke wet het ook wordt, verhuurders zijn straks verplicht huurders te informeren over hun beleid. De kantonrechter kan toetsen of de huurders inderdaad voldoende informatie krijgen. Maar waarom heeft Duivesteijn zich zo ingespannen voor een eigen wet, die nu feitelijk is verbouwd tot een Tommel-achtige wet? Duivesteijn: 'Ik heb liever dat míjn voorstel wordt gewijzigd, dan dat ik zelf de ene na de andere wijziging op Tommel moet indienen. Ik kies voor de aanval.'

Meer over