Huurbaas vindt eigen huis niets voor lage inkomens

Bij de discussies over kopen of huren, lijkt 'een optimaal woonresultaat' niet meer voorop te staan. Het gaat alleen nog maar over de vraag hoe een koopwoning voor iedereen bereikbaar gemaakt kan worden....

Nico van Velzen, directeur van de Nationale Woningraad (NWR), breekt in zijn 'eigen' blad Woningraad een lans voor de huurwoning. Niet verwonderlijk, want de NWR vertegenwoordigt zevenhonderd woningcorporaties die samen anderhalf miljoen huizen beheren.

Door de lage hypotheekrente, gunstige bankvoorwaarden en allerlei fiscale voordelen is een eigen huis binnen het bereik van steeds meer mensen gekomen. Maar om het eigen huis nog meer te promoten, hebben de PvdA-kamerleden Duivesteijn en Van der Ploeg onlangs een initiatief wetsontwerp ingediend dat voorziet in een individuele bijdrage voor mensen met een laag inkomen.

De woonlasten liggen, zo waarschuwen de twee politici, bij aanvang 75 tot 100 gulden hoger dan de vergelijkbare lasten van een huurwoning. Maar volgens Van Velzen worden de eigenaarslasten 'nog steeds te laag ingeschat'. 'Het gaat om het aflossingsdeel van de hypotheek, de kosten van verzekeringen en de onderhoudsreservering. Bij dit laatste onderdeel is de optimistische veronderstelling dat elke bestaande of nieuwe woning vrij is van structureel onderhoud', sneert 's lands grootste huurbaas.

Van Velzen ontkent dat hij last zou hebben van koudwatervrees. De corporaties experimenteren in het gebied tussen kopen en huren, zoals deelname in koopwoningprojecten en terugkoopgaranties voor huurders die hun huis kopen.

'Maar zelfs bij de huidige, zeer lage rentestand en gunstige economische vooruitzichten blijven de lasten hoger dan verantwoord is voor de laagste-inkomensgroepen', schrijft Van Velzen in het blad. 'Al dan niet forse rentestijgingen of anderszins tegenvallende ontwikkelingen betekenen voor de kwetsbaarste groep kopers onverantwoorde risico's.'

Aan het einde van zijn betoog, stelt Van Velzen dat het hoog tijd wordt om huren aantrekkelijk te maken voor de middden- en hogere inkomens. 'Wanneer alleen de koopwoning als het hoogst bereikbare ideaal voor iedereen naar voren wordt geschoven, wordt onze rijke volkshuisvestingtraditie in de huursector ten onrechte om zeep geholpen.'

Meer over