Huisarts is verkapt verzekeraar

Een receptje, een doorverwijzing en een leuke zorgverzekering? Het kan snel gaan met de marktwerking in de gezondheidszorg. Als het aan de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) ligt, gaan huisartsen binnenkort hun patiënten adviseren welke zorgverzekering zij het best kunnen afsluiten....

Met deze opmerkelijke stap wil de LHV de zorgverzekeraars de wind uit de zeilen nemen. De artsen zijn bang dat de verzekeraars op de stoel van de arts klimmen, en dat zij hun financiële belangen laten prevaleren boven de medische belangen van de patiënten. Dan liever de huisarts op de stoel van de verzekeraar, zegt de LHV nu. Maar kan en mag dat wel – de huisarts als verkapt verzekeringsadviseur?

De politiek is de eerste die zich over deze vraag moet buigen. Deze week wordt in de Kamer gedebatteerd over het nieuwe zorgstelsel, en de oppositie staat zeer kritisch ten opzichte van de ondernemerszin van de huisartsen. Ook de LHV wil dat er snel duidelijkheid komt vanuit Den Haag. De huisartsen zoeken bewust de grenzen op van wat mag in het nieuwe zorgstelsel, liet LHV-directeur Anton van de Ven vrijdag nog weten.

De huisartsenvereniging vindt niet dat zij zich met het aanprijzen van zorgverzekeringen op een hellend vlak begeeft. Wij moeten wel, zegt de LHV. De eigen verzekering, die wordt verkocht door de tussenpersonenorganisatie Meeùs en geregeld door zorgverzekeraar ONVZ, is het broodnodige breekijzer in de strijd met de verzekeraars.

Van de Ven zegt dat sinds de lancering van de polis de LHV door verzekeraars als een volwaardige gesprekspartner wordt gezien. En dat is precies de bedoeling van de huisartsen, die het liefst met alle zorgverzekeraars dezelfde afspraken willen maken als zij nu met Meeùs hebben gemaakt.

Bovendien, zeggen de artsen, is er geen geld gemoeid met de samenwerking. In feite heeft de organisatie niets meer gedaan dan het verlenen van een keurmerk aan de nieuwe polis. Zo krijgen huisartsen geen provisie uitbetaald wanneer zij een klant een zorgverzekering aanraden. En ook de LHV zegt financieel niet beter te worden van de afspraken met Meeùs.

De interne brief waarmee de LHV morrende leden wil overtuigen dat de nieuwe polis wel een goed idee is, laat echter ruimte voor twijfel. Zo blijkt uit de brief dat de LHV in onderhandeling is met datzelfde Meeùs over een voordelige ziektekostenverzekering voor huisartsen. Ook roemt de artsenorganisatie de hoge vergoedingen aan huisartsen die zij met Meeùs heeft uitonderhandeld. Kortom: er gloort voor de huisartsen wel degelijk (financieel) voordeel als zij patiënten de Meeùs-polis adviseren.

En zo lopen de huisartsen opeens voorop in het vermengen van commercie en gezondheidszorg, precies het terrein waarover zij al jaren met het ministerie en de verzekeraars overhoop liggen.

En of het mag en kan? Vooralsnog wel. Ministerie en verzekeraars hebben het zo druk met het polis-circus dat is losgebarsten aan de vooravond van het nieuwe zorgstelsel, dat het beantwoorden van moeilijke vragen over de verhouding tussen markt en gezondheidszorg even geen prioriteit heeft.

Meer over