GeldvraagMoeders bankrekening

Hoe voorkom ik financieel misbruik in de familie?

null Beeld Joost van den Broek
Beeld Joost van den Broek

Mijn werkloze broer zorgt voor mijn moeder, maar gebruikt ook haar bankrekening voor zichzelf. Dat weet ik omdat ik gemachtigde ben. Hoe moet ik daarmee omgaan en wat zijn de juridische mogelijkheden?

Prijs uw broer voor zijn zorgzaamheid en bedank hem daarvoor. Vraag wat u kunt doen om hem bij te staan. U gaat vervolgens het gesprek aan, met beide personen afzonderlijk. Begin niet met beschuldigingen, maar laat hen vertellen wat er aan de hand is. Geef uw broer de ruimte om openhartig te zijn en met een oplossing te komen. Misschien heeft hij inderdaad geld nodig. Uw moeder kan hem geld schenken, al dan niet als voorschot op de erfenis.

Als uw broer een bijstandsuitkering heeft, kan hij problemen krijgen met de gemeente. Niet alleen als hij schenkingen ontvangt, maar zelfs als hij alleen maar gemachtigd is op uw moeders betaalrekening of kan beschikken over haar bankpas. Hij kan dan gekort worden op de uitkering of zelfs gedwongen worden die met boete terug te betalen.

Wat begint met een boodschapje met moeders bankpas, kan steeds verder gaan. Als uw broer haar stelselmatig berooft en sociaal isoleert, is er sprake van financieel misbruik. Dan kunt u contact opnemen met Stichting Veilig Thuis. Dat is een meldpunt (0800-2000) met lokale afdelingen waar u advies kunt krijgen over huiselijk geweld, maar ook over financieel misbruik. Als praten niet helpt, kunt u aangifte doen bij de politie van diefstal en financieel misbruik.

Het is ook belangrijk vast te stellen of uw moeder voldoende begrip heeft van de situatie. Als u daaraan twijfelt, kunt u contact opnemen met de huisarts en met de Stichting Alzheimer Nederland. Als zij niet wilsbekwaam is, kunt u via de rechter proberen bewindvoerder of curator van uw moeder te worden. Een curator heeft de meest verregaande bevoegdheden.

Schakel de gemeente in, want uw moeder heeft recht op zorg op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Ze gaat dan een vaste bijdrage van 19 euro per maand betalen. Vraag de gemeente om hulp tegen de eenzaamheid. Dat valt ook onder WMO-zorg en veel gemeenten hebben daar programma’s voor.

Een deel van de zorg voor ouderen loopt via de zorgverzekering, waarbij soms geen eigen risico gerekend wordt. Als uw moeder dementerend is, kan zij intensieve verzorging krijgen. Zij heeft dan een indicatie nodig op grond van de Wet langdurige zorg (WLZ). Ouderenzorg is een oerwoud van regelingen en loketten. Wie doet wat en hoe regel je dat? Via de gemeente en regelhulp.nl komt u al een heel eind. Mocht u toch vastlopen, dan kunt u contact opnemen met Het Juiste Loket (030-789 78 78 en meldpunt@juisteloket.nl).

Voordat u bij de politie en de rechtbank aanklopt, kunt u een heel apparaat aan zorgverleners activeren. U haalt zichzelf ook een hoop werk op de hals. Betrek het eigen netwerk van uw moeder hierbij, misschien helpt dat. Ga langs bij de buren, bel oude vrienden van de familie en raadpleeg, wanneer van toepassing, de kerkgemeenschap waar u moeder bij hoort. Juridische stappen zijn een laatste redmiddel, terwijl u daar uit wanhoop soms als eerste aan denkt.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids. Ook een vraag aan Reinout? Geldvraag@volkskrant.nl

Meer over