De KwestiePeter de Waard

Hoe stil zal het land liggen bij een helse winter?

Indien er nog een keer een winter zou komen als die van de hel van 1963, dan zou dit land failliet gaan. Voor een half jaar zou code oranje, zo niet rood, worden gelast door de weerprofeten van het KNMI, waardoor iedereen zich maandenlang thuis met blikjes Hak in leven zou moeten houden.

Alle risico’s moeten worden uitgesloten, zo lijkt het. Er zijn wel grotere stormen geweest dan die van zondag. De dakpannen van mijn huis en die van omliggende percelen liggen nog keurig op hun plaats, hetgeen niet gezegd kan worden van vorige stormen toen ze in hele rijtjes van het dak af gleden en kletterend op de stoep terechtkwamen.

Met windkracht 10 en een zwaarste windstoot van 129 kilometer per uur bleef Ciara flink achter bij de naamloze stormen van 18 januari 2018 en 28 oktober 2013 – allebei windkracht 11 met respectievelijk windstoten van 144 en 151 kilometer per uur.

Niettemin kwam het land zondagmiddag bijna tot een volledige stilstand, alsof het een autoloze zondag betrof. De voetbalcompetitie werd zelfs stilgelegd, juist toen iedereen volledig aan huis was gebonden en graag voetbal had gekeken op Fox. Met koppen als ‘storm nog erger dan verwacht’ probeerden de media de angst te vergroten.

Het geldt ook voor ziektes. Corona is naast een epidemie ook een enorme paniekzaaier geworden. In de eerste week, zo berekende State Street MediaStats, besteedden de media acht keer zoveel aandacht aan het coronavirus dan ze in het verleden deden aan sars, zika of ebola. Er zijn nu meer dan duizend doden, maar alleen de ebola-epidemie in West-Afrika in 2014 vergde al vijf keer zoveel slachtoffers.

De Chinese economie, de tweede ter wereld, is in feite weer net zo gesloten als in de donkere tijden van Mao. Dat zal de hele wereld treffen. De Chinese toeristen is nog net niet de toegang tot de Bijenkorf verboden, anders zou het warenhuis aan het Damrak in Amsterdam hetzelfde lot wachten als V&D of Hudson’s Bay. Giethoorn krijgt al heimwee naar de Chinezen.

Het is goed dat bij extreme weersomstandigheden of een beginnende epidemie tijdig de noodklok wordt geluid. Maar de voorzorgsmaatregelen die worden genomen, lijken elke keer ingrijpender te worden. Niet alleen elk risico moet worden uitgesloten, ook de kans op een risico.

Dat zal te maken hebben met het feit dat voor elk ongeluk ook een zondebok moet worden aangewezen. Als zondag een amateurvoetballer een weggewaaide tak op zijn hoofd had gekregen, zouden er zelfs nu nog onvoldoende kletsshows op tv zijn geweest om aan alle verontwaardiging een plek te geven.

Het uitvergroten van incidentele rampen (terwijl structurele problemen als extreme armoede en bestaande ziekten steeds minder aandacht krijgen) is de grootste zorg. Meer nog dan de rampen zelf.

Gelukkig zijn er geen winters meer als die van 1963. Wel dreigt door Dennis nog eens 0,1 procent groei verloren te gaan.

Meer over