Hoe doe je mee met die gratis trekking van de Staatsloterij, en is dat eigenlijk wel slim?

Binnen een week hebben 800 duizend mensen zich aangemeld voor de gratis trekking van de Staatsloterij op 27 mei.

Jeroen van Wensen
null Beeld anp
Beeld anp

Wat valt er te winnen?

In de gratis trekking deelt de Staatsloterij sowieso 11.145 prijzen uit met een gezamenlijke waarde van 13,5 miljoen euro. Daarbij inbegrepen zijn vijf prijzen van een miljoen euro. Het aantal deelnemers is nog onbekend, maar het maximaal aantal loten bedraagt 40 miljoen. Deze 'Bijzondere Trekking' zoals de Staatsloterij het noemt, is de Wiedergutmachung voor misleidende reclameboodschappen in de jaren 2000 tot en met 2008. De Hoge Raad oordeelde in 2015 dat de Staatsloterij destijds te hoge winstkansen voorspiegelde, maar over de hoogte van de schadevergoeding liet de rechter zich niet uit. De trekking is het compromis dat de Staatsloterij bereikte na anderhalf jaar onderhandelen met claimclubs.

Hoe doe je mee?

Aanmelden is een kwestie van naam, adresgegevens en bankrekeningnummer doorgeven aan de Staatsloterij, telefonisch of online. De deelnemer verklaart daarbij 'naar eer en geweten' in de voornoemde periode minimaal één staatslot te hebben gekocht. Dat levert twee staatsloten op. Bewijs voor deelname is niet nodig, 'want met vermoedelijk zeven miljoen deelnemers in de jaren 2000 tot en met 2008 is de kans groot dat je weleens een staatslot hebt gekocht,' laat een woordvoerder van de Staatsloterij weten.

Spelers die wel bewijs overleggen, bijvoorbeeld met een oud staatslot of aan de hand van een bankafschrift, krijgen vier staatsloten. Wie is aangesloten bij een claimclub krijgt daarnaast veertig euro schadevergoeding. Mocht de deelnemer aan de gratis ronde in de prijzen vallen, dan behoudt de Staatsloterij zich het recht voor te onderzoeken of er daadwerkelijk ooit een staatslot is aangekocht.

Maar hoe bewijs je de aanschaf van een niet-winnend staatlot met contant geld in 2001? Dat weet de woordvoerder van de Staatsloterij ook niet: 'bij prijzen vanaf tienduizend euro moet de deelnemer zich melden op ons kantoor. Dan stellen we de identiteit vast en checken we de leeftijd. Voor het overige gaan we uit van een stukje goed vertrouwen.' Overigens kunnen de erfgenamen van overleden loterijspelers ook meedingen naar de prijzen eind mei. Als voorwaarde geldt dan wel dat de erfgenamen een overlijdensakte insturen.

null Beeld ANP
Beeld ANP

Is het voor iedereen slim om mee te spelen?

Deelnemers aan de Bijzondere Trekking verklaren niet verder te zullen procederen tegen de Staatsloterij over de misleidende reclame van weleer. Volgens Ferdy Roet van de claimstichting Loterijverliesis dit de reden van deze 'haastig georganiseerde loterij'. In september staat zijn club tegenover de Staatsloterij in de rechtbank. Loterijverlies telt bijna 200 duizend leden en strijdt voor een schadeloosstelling van ongeveer tweeduizend euro per deelnemer.

Roet: 'De Staatsloterij weet dat wij gaan winnen, daarom proberen ze zo veel mogelijk mensen af te laten zien van verdere schadevergoeding.' Op 20 mei sluit de inschrijving voor de gratis trekking. Dan weten we wie meespeelt met Roet of juist de Staatsloterij. Met veertig miljoen uit te delen loten lijkt de Staatsloterij ook te rekenen op mensen die nooit eerder meespeelden, maar nu hun gratis kans in de Staatsloterij schoon zien.

null Beeld anp
Beeld anp

Lees ook

Vorige week maakte de loterij bekend een schikking te hebben getroffen met de stichting Schadeclaimstaatsloterij, waarbij 6000 mensen zijn aangesloten. Maar, zo benadrukt de loterij, 'deze regeling is voor iedereen'.

Meer over