GeldvraagBelasting transitievergoeding

Hoe betaal ik minder belasting over mijn ontslagpremie?

In maart 2021 word ik ontslagen, op de leeftijd van 59 jaar. Ik krijg 47.000 euro transitievergoeding mee, plus geld voor scholing. Daar betaal ik veel belasting over. Wat kan ik daar tegen doen?

null Beeld ANP XTRA
Beeld ANP XTRA

Vóór 2014 was het mogelijk om zo’n ontslagvergoeding belastingvrij te maken, via een zogenoemde stamrecht. Dat kan helaas niet meer. U betaalt nu 49,5 procent belasting over het jaarinkomen boven 68.500 euro. Het hoogste belastingtarief is voor de sterke schouders die zware lasten kunnen dragen. Maar bij die groep hoort u niet meer.

U gaat twee jaar lang een WW-uitkering krijgen, van maximaal 41.000 euro per jaar. Op uw leeftijd heeft u weinig carrièreperspectief. Of er voor u nog een transitie naar een goedbetaalde baan in zit, betwijfel ik.

Wie in één jaar veel belasting betaalt, kan zijn inkomen ‘middelen’. De Belastingdienst telt dan de inkomens van drie opeenvolgende jaren bij elkaar op en berekent vervolgens het gemiddelde inkomen en de jaarlijkse belasting daarover. Heeft u in die drie jaar meer betaald, dan krijgt u dat geld terug na aftrek van de teruggaafdrempel van 545 euro. U mag dit alleen doen als over alle drie jaar de belastingaanslag onherroepelijk vast staat. Dat is in uw geval dus op zijn vroegst eind 2022. U middelt dan de inkomens over 2019, 2020 en 2021. Het kan ook zijn dat u eind 2022 berekent dat het gunstiger is om te middelen met latere jaren, bijvoorbeeld 2020 tot en met 2022. Dan moet u weer een jaar wachten. U kunt sommetjes maken via www.berekenhet.nl/middelen.

Een andere manier om belasting te besparen is geld steken in uw pensioen. Als uw werkgever is aangesloten bij een pensioenfonds, betaalt hij of het pensioenfonds soms tijdens de WW-periode een deel van de pensioenpremie door. U kunt dat aanvullen tot een volledig pensioen en dat levert u een aftrekpost op bij de belastingaangifte over 2021. In het jaar daarop kunt u dat nogmaals doen.

Voor oudere werknemers is dat vooral gunstig, als de pensioenregeling een leeftijdsonafhankelijke premie heeft. Volgens berekeningen van de pensioenspecialist Dirk-Jan Plate krijg je dan bij een normale levensverwachting veel meer pensioen uitgekeerd dan je er hebt in gestoken.

Ontslag op hoge leeftijd is funest voor uw pensioen. Met het nieuwe pensioenstelsel dat tussen 2022 en 2026 wordt ingevoerd, verdwijnt de leeftijdsonafhankelijke premie. Oudere werknemers bouwen in dat stelsel minder pensioen op voor het geld dat naar hun pensioenfonds gaat. Dan wordt pensioen aanvullen tijdens de WW-periode minder gunstig.

Tot slot: let er op of uw transitievergoeding juist berekend is. De werkgever mag alleen kosten voor scholing en outplacement in mindering brengen op uw transitievergoeding als u daarmee instemt. Kies er niet voor om pensioen te laten uitkeren tijdens de WW-periode. Dat is vanaf 2021 alleen gunstig bij een voorwaardelijk pensioen voor ambtenaren aangesloten bij het ABP. De beste manier om een transitievergoeding te berekenen is via magontslag.nl/home/index/45.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur Geldgids. Zelf een vraag aan Reinout? Geldvraag@volkskrant.nl.

Cijferfeitje

Als u het inkomen over drie jaar middelt, kunt u terugkrijgen wat u te veel aan belasting heeft betaald. De teruggaaf wordt verminderd met 545 euro.

Meer over