Hier overstappen aub

Het lijkt goed te gaan met de Nederlandse Spoorwegen. In weerwil van alle klachten over vertragingen, vervoerde NS vorig jaar 4 procent meer reizigers en steeg het aantal klanten dat zegt tevreden te zijn....

Om meer passagiers te kunnen vervoeren en tegelijkertijd debetrouwbaarheid van de dienstregeling te verbeteren, wordt hetspoorboekje radicaal omgegooid. Consumentenorganisaties zijn nochtansweinig enthousiast en met reden. Dat op de drukste routes in de Randstadstraks ieder kwartier een intercity gaat rijden, is nauwelijks eenvooruitgang: dat is nu per saldo ook al het geval als intercity's ensneltreinen - die worden samengevoegd - bij elkaar worden opgeteld.Bovendien moeten doorgaande reizigers straks vaker overstappen en doenintercity-treinen meer stations aan waardoor de reistijd soms langer wordt.

NS zegt prioriteit te willen geven aan de betrouwbaarheid van dedienstregeling door deze minder kwetsbaar te maken voor verstoringen. Nu leidt een gestrande trein soms tot vertragingen in het hele land.

Deze keus is niet onbegrijpelijk omdat de punctualiteit het enige hardecriterium is waarop de NS door de overheid wordt beoordeeld. De politiekwordt hier met haar eigen beleid geconfronteerd. Dat neemt niet weg dat het congestieprobleem om een hoger ambitie-niveau vraagt dan nu wordt tentoongespreid. Een hogere frequentie en een hogere snelheid zijn nietminder belangrijk dan een grotere betrouwbaarheid.

Jarenlang is de overlast door allerlei werkzaamheden aan het spoorverdedigd met de noodzaak de capaciteit te verruimen. Het is onbevredigendals het resultaat daarvan is dat je straks niet meer rechtstreeks - meteen intercity die naam waardig - van Amsterdam naar Groningen kunt reizen.reageren? volkskrant.nl/commentaar

Meer over