'Het voelt aan als een rouwproces'

Spaarders bij Van der Hoop Bankiers kunnen alleen maar afwachten wat er voor hen overblijft na het faillissement van de bank....

'Dit gesprek moet anoniem. Ik kan er alleen met mijn vrouw over praten.Wat gebeurt er als ik er met anderen over praat? Ik ben misschien drie tonkwijt, zeg ik dan. Goh, zeggen mensen dan, dus jij had drie ton? Dan benje niet echt zielig hoor.

'Het is lastig thuis. Ik heb drie opgroeiende kinderen, de oudste is 15.We willen hen er niet mee belasten, je wilt niets laten merken. Ze hebbenrecht op een beetje normale vader. Maar de ellende heeft wel een stempelgedrukt op de afgelopen feestdagen.

'Midden jaren negentig kochten we een mooi huis. Maar het bleek op delangere termijn lastig de hoge hypotheek op te brengen. Ons inkomen werdin die tijd ook minder. In 2001 hebben we het verkocht, op de top van demarkt, zeg maar, voor een goede prijs dus. We kochten een andere woning entoen hadden we nog 280 duizend euro over. Dat hebben we op spaarrekeningengezet. We kozen diverse banken, zodat we bij elke rekening onder het doorde garantieregeling gedekte bedrag bleven: dat is veertigduizend euro vooreen echtpaar.

'Het idee was het geld te gebruiken voor de studie van de kinderen enals oudedagsvoorziening. Daarnaast vulden we ons inkomen - ongeveeranderhalf keer modaal - aan met de rente. We leven sober.

'Je blijft toch kijken naar die rentetabellen in kranten entijdschriften. De Belastingdienst gaat ervan uit dat je 4 procent maakt - alles wat je meer of minder maakt komt voor jouw rekening. In augustuspubliceerde de Geldgids van de Consumentenbond een artikel - 'Veiligsparen' stond er in een grote kop boven - waarin spaartarieven met elkaarwerden vergeleken. In een apart kadertje stond een 'tip'. Daarin werd Vander Hoop aangeprezen voor vermogende particulieren. Voor bedragen vanaf250 duizend euro was de rente 3,7 procent. Dat zou ons netto per jaarongeveer tweeduizend euro schelen. In onze situatie is dat veel geld. Wehebben de formulieren opgevraagd bij Van der Hoop en in september is hetgeld allemaal naar die een bank overgeboekt.

'Op zaterdag 10 december las ik in de krant dat De Nederlandsche Bankde noodregeling had ingesteld bij Van der Hoop en dat de tegoeden warenbevroren. Die maandag ben ik gaan bellen. De bankmedewerkers probeerden onsgerust te stellen: ons geld zou grotendeels tot geheel worden gered. Eenweek later, na het faillissement, werd er alleen gesproken over'grotendeels'. Dat zeggen de curatoren nu nog steeds, maar ik weet niet hoehet zal aflopen. Misschien ben ik de helft kwijt, misschien meer, misschienminder.

'Ik ben in ieder geval onmachtig. Ik moet kalm blijven, maar dit onrechtis moeilijk te accepteren. Dat je in dit land je geld op een spaarrekeningzet - juist om geen risico te lopen - en dat het dan van je wordtafgenomen.

'Ik heb veel vragen. Hoe is het mogelijk dat een bank die in deproblemen verkeert nog dit soort acties kan houden om meer spaargeld binnente halen? Hoe kan een toezichthouder tolereren dat ''onnozele'' spaarderszoals ik, nog kunnen binnenstappen bij zo'n bank? Dit bedrijf had vanbuitenaf verhinderd moeten worden geld aan te trekken. Nog een vraag: moetde Consumentenbond geen onderzoek doen om te voorkomen dat ze een bankaanprijzen die zich al jaren in een neerwaartse spiraal bevindt? Achterafkom ik daar achter, maar nu is het te laat. En moet ik concluderen dat eenhoge spaarrente per definitie gevaar betekent? Moet je mensen dan nietwaarschuwen nu?

'Dit is heel slecht voor alle spaarders. Hier wordt wantrouwentoegevoegd waar het misschien helemaal niet nodig was geweest.

'Achteraf vind ik het stom van mezelf. Ik voel me een amateur. Had ikin de geschiedenis van die bank moeten duiken? Maar ik voel me ook in deval gelokt door de Consumentenbond.

'Ik wil het er niet mee vergelijken, maar het voelt als een rouwproces.Er zijn veel ergere dingen, ik weet het. We zijn gezond en onze gezondheidis ons veel meer waard. Geld is niet het belangrijkste wat er is, maar indeze dagen kan ik aan weinig anders denken. Ik weet niet of dat uit teleggen is.'

Meer over