ColumnKoen Haegens

Het ultieme cadeau voor Europa is een hoger minimumloon in Nederland

null Beeld
Koen Haegens

Weinig Nederlanders zullen het beseffen, maar internationaal wordt onze economie beschouwd als een bron van instabiliteit. Natuurlijk is er waardering voor de discipline die dat landje aan de Noordzee in normale tijden toont bij het beteugelen van de staatsschuld en het begrotingstekort. Maar je kunt ook overdrijven, klinkt het al jaren in de wandelgangen van organisaties als het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank.

Nederland behoort volgens de ranglijsten namelijk niet alleen tot de meest concurrerende, innovatieve economieën. Het dingt ook mee om een minder populaire titel: die van wereldkampioen ‘saldo op de lopende rekening’. Wij verdienen, simpel gezegd, veel meer aan het buitenland dan omgekeerd. Woensdag maakte het Centraal Planbureau bekend dat het overschot 8,9 procent bedraagt. Zelfs de torenhoge overheidsuitgaven in de coronacrisis hebben dat niet veranderd.

Ik weet het, zo’n overschot klinkt best lekker. Naar Hollands glorie en zo. Buitenlanders die hierover klagen, laden al snel de verdenking op zich jaloers te zijn op onze prestaties. Maar de economische consensus luidt toch echt anders. Ons overschot is de ander zijn tekort. Met als gevolg onevenwichtigheden. Die vormen op termijn een bedreiging voor de groei van de wereldeconomie - en dus ook voor onze welvaart.

Een tweede bezwaar spreekt vermoed ik meer tot de verbeelding. Overschotlanden als Nederland, Duitsland en China doen zichzelf tekort. Ze leven op te kleine voet. Neem het enorme handelsoverschot. Dat betekent dat een groot deel van de goederen en diensten die we produceren, over de grens verdwijnt. Zónder dat daar vergelijkbaar moois voor terugkomt. Ja, geld. Die euro’s staan vervolgens niets te doen op de spaarrekeningen van bedrijven en burgers. Het goede leven ziet er anders uit.

Om dit te veranderen, is het niet nodig dat Nederlandse bedrijven en werknemers er vanaf morgen met de pet naar gooien. We moeten alleen iets meer genieten. Het recept daarvoor is doodsimpel. Het biedt ook nog eens uitzicht op een oplossing voor tal van andere problemen, van de labiele eurozone tot binnenlands chagrijn.

Vrijwel alle partijen toonden zich in de verkiezingscampagne voorstander van een hoger minimumloon. Uit recent economisch onderzoek blijkt dat de schadelijke effecten daarvan op de werkgelegenheid reuze kunnen meevallen. Het zou uitstekend nieuws zijn voor de 441 duizend mensen die hierop zijn aangewezen. Net als voor veel andere werkenden en, afhankelijk van de precieze uitwerking, uitkeringsontvangers.

En dat is niet alles. Een hoger minimumloon heeft namelijk ook onverwachte, grensoverschrijdende effecten. Met de consumptie zal ook de import stijgen. Het handelsoverschot wordt dan kleiner. Dat is goed voor de diplomatieke verhoudingen.

Nog meer? Jazeker, want loonstijgingen helpen de inflatie in de eurozone omhoog. Zeker als Duitsland aanhaakt. Daarmee heeft de ECB geen reden meer om door te gaan met haar extreme goedkope geldbeleid. Het gevolg zou zijn dat de rente iets oploopt en de dekkingsgraden van de pensioenfondsen opknappen. Dan kunnen de pensioenuitkeringen eindelijk weer meegroeien met de prijzen.

Nederland blij, Europa blij, wereld blij. Benieuwd welke partij het minimumloon nog van de formatietafel durft te vegen.

Meer over