Het rentespel van de Postbank

De Postbank ‘zoekt de uiterste pijngrens op’ van zijn klanten, vindt vermogensadviseur Aernout van den Berg van Dutch Wealth Services....

‘Hieruit blijkt dat de Postbank niet de intentie heeft de klant goed te bedienen’, aldus Van den Berg. ‘Als je wel die intentie hebt, dan koppel je de rentevergoeding aan een referentiepunt – bijvoorbeeld 1 procentpunt onder Euribor, het tarief dat banken elkaar in rekening brengen. En daar hou je je dan ook aan. Maar dit is een heel andere methode. Dit is het verkennen van grenzen: hoever kun je gaan?’

Erg ver, zo blijkt. De Plusrekening (0,5 procent) en de Kapitaalrekening (1,0 procent) van de Postbank werden al vermeld. Volgens interne gegevens van vorig jaar november stond er op die rekeningen in totaal 11,9 miljard euro. Op dat moment is er ook nog ongeveer 1 miljard euro ‘vergeten geld’ geparkeerd op de bijna net zo antieke Renterekening, Sterrekening en Leeuwrekening. Rentetarief op dat geld, volgens opgaaf van de Postbank gisteren: 0,25 procent.

Korten
Volgens dezelfde gegevens is de Loyaalrekening, geïntroduceerd in 2002, nu dezelfde weg aan het afleggen. Zo’n 4 procent bedroeg de rente bij het lanceren van die rekening, en dat was toen een mooie vergoeding. Vijf jaar later, bij een saldo van 7,2 miljard euro, is dat 2,8 procent – terwijl de marktrente hoger is dan toentertijd en terwijl er nu her en der tarieven van 4 tot 4,5 procent worden aangeboden. De internetspaarrekening, gelanceerd in 2001 met een tarief van 4,6 procent, is inmiddels geland op 2,5 procent (zie grafiek), terwijl de marktrente... et cetera.

Toch wil de Postbank niet gezegd hebben dat de tarieven van ‘alle’ nieuw gelanceerde spaarvormen alleen maar worden gekort. En dat klopt. Twee jaar geleden werd de Kwartaal Extra Rekening geïntroduceerd, met een vergoeding van 3,3 procent. En dat is nu nog steeds 3,3 procent.

En dan is er de Bonusrenterekening, aangeboden vanaf 2003. Maandag verhoogde de Postbank het tarief van deze spaarvorm, die zowel via internet is te beheren als ‘via papier’. De basisrente op deze spaarvorm blijft gelijk (2,3 procent), maar de bonus is verhoogd van 0,9 naar 1,1 procent. Maximale rente is nu 3,4 procent.

Saldo
Een en ander legt de Postbank geen windeieren. Het saldo op alle rekeningen van de genoemde spaarvormen was vorig jaar 32,7 miljard euro, en over dat saldo vergoedt de Postbank volgens interne berekeningen gemiddeld 0,43 procent minder rente dan het marktgemiddelde. Dat resulteerde in 2006 in een extra winst van 140 miljoen euro.

Conclusie: de Postbank zal de enige bank niet zijn die spaarders in laagrentende rekeningen laat staan, maar de bank is wel structureel in staat daar meer geld mee te verdienen dan andere banken. Moet de bank zich schamen? ‘Dit verdient geen schoonheidsprijs’, vindt adviseur Van den Berg.

‘Maar bovendien begrijp ik het ook niet: zo’n model getuigt van kortetermijndenken. Je probeert twee jaar lang 2 procent te pakken – tot men het door heeft. Maar doe je dat niet, dan levert dat een langetermijnrelatie op, en die is op den duur winstgevender. Want dan kun je tien, twintig jaar bijvoorbeeld een half procent per jaar verdienen.’

Kwetsbare groepen
Het zijn kwetsbare groepen die van dit beleid de dupe zijn, denkt de vermogensadviseur: ‘Ouderen met name. Maar ik kom het ook tegen bij charitatieve instellingen. Allemaal goedbedoelende mensen, maar het geld heeft niet hun eerste prioriteit.’

De Postbank concludeert in de interne stukken dat er grote groepen spaarders zijn die ‘relatief ongevoelig zijn’ voor het rentetarief op hun rekening. Vorig jaar daalde de tegoeden op de Plusrekening maar met 3 procent, en ook de lage rente op de Kapitaalrekening is voor spaarders geen reden om massaal hun heil elders te zoeken: vorig jaar bleef de daling van het saldo op die rekeningen tot 12 procent beperkt.

De populariteit van de internetspaarrekening nam zelfs toe. Terwijl de marktrente steeg en de rente op de internetrekening gelijk bleef, nam het saldo op die spaarvorm vorig jaar met 14 procent toe.

\N Beeld
\N
Meer over