Het geschil: keuken gekocht in manische periode

Brugman Keukens wil annuleringkosten voor keuken maar manisch-depressieve vrouw weigert die te betalen.

Keuken showroom: verkoper kon aan vrouw niet merken dat zij manisch was bij haar aankoop. Beeld null
Keuken showroom: verkoper kon aan vrouw niet merken dat zij manisch was bij haar aankoop.

Waarover ging het geschil?

Een manisch-depressieve vrouw bestelde eind 2014 in twee weken tijd voor meer dan 20 duizend euro een badkamer en keuken bij Brugman Keukens. Twee maanden later wilde ze de koop annuleren, omdat ze de bestelling tijdens een manische periode zou hebben gedaan en niet wist wat ze deed. Brugman Keukens daagde de vrouw voor de rechter, omdat ze weigerde annuleringskosten te betalen ter waarde van 30 procent van de kostprijs. De rechter deed vorige maand uitspraak.

Wat wilde de eiser?

Brugman Keukens eiste dat de vrouw alsnog de annuleringskosten zou betalen. Minus de al door de vrouw aanbetaalde €250 kwam dat neer op €6.072. Ook vorderde de keukenboer nog een kleine €800 aan rente en incassokosten.

Partij 1
Brugman Keukens wil annuleringskosten voor keuken.

Partij 2
Manisch-depressieve vrouw weigert die te betalen.

Hoe luidde het verweer?

De vrouw eiste de vernietiging van de koopovereenkomsten. Door haar manische toestand zou ze tijdens de aankoop van de badkamer en keuken niet in staat zijn geweest 'haar wil te bepalen'. Ze schraagde haar verweer met een brief van een gz-psycholoog, die verklaarde dat de vrouw inderdaad een bipolaire stoornis heeft en al langere tijd bij hem in behandeling is.

Wat vond de rechter?

De rechter betwistte niet dat de vrouw manisch-depressief is, maar 'dat iemand een bipolaire stoornis heeft betekent nog niet dat diegene zijn of haar wil niet kan bepalen'. Dat kan wel het geval zijn geweest als de vrouw in manische toestand verkeerde toen ze de badkamer en keuken kocht. Maar noch de vrouw, noch haar psycholoog heeft enig bewijs geleverd dat ze inderdaad manisch was toen ze in december 2014 de aankopen deed.

Bovendien: hoe had de verkoper van Brugman Keukens moeten zien dat de vrouw manisch was toen ze de badkamer en keuken kwam uitzoeken, vroeg de rechter. Volgens de gedaagde had de verkoper kunnen zien dat er iets niet in orde was, omdat ze 'te enthousiast' zou zijn geweest en 'omdat zij naar de badkamer die ze graag wilde hebben is toegelopen en daarnaar heeft gewezen'.

Maar mensen die een nieuwe badkamer of keuken gaan uitzoeken, zijn wel vaker enthousiast, merkt de rechter op. Dus kan het de verkoper moeilijk verweten worden dat hem niets raars is opgevallen. Ook uit de lange levertermijn die de vrouw bedong toen ze de badkamer en keuken bestelde, twee jaar, hoefde Brugman Keukens niet af te leiden dat de gedaagde destijds niet in staat was om haar wil te bepalen.

Het komt wel vaker voor dat klanten een badkamer of keuken pas (veel) later geleverd willen hebben, bijvoorbeeld omdat ze gebruik willen maken van een gunstige aanbieding, zoals ook hier het geval was, aldus de rechter.

Het vonnis?

De rechter stelt Brugman Keukens in het gelijk en veroordeelt de vrouw tot het betalen van €6.072 plus rente. Ook draait ze op voor de proceskosten: €1.051.

Meer over