Hereniging?

Nederland en Vlaanderen moeten staatkundig worden herenigd, zegt de vice-voorzitter van de Eerste Kamer, A. Postma. Zeggen Vlamingen dat ook ?...

A. Postma: 'Het leeft al heel lang bij mij. In de Europese Unie met 400 á 500 miljoen mensen kunnen we met 21 miljoen mensen een grotere vuist ballen. Vlaanderen is heel attractief, het heeft een bruto nationaal product zo groot als dat van Zuid-Afrika, Antwerpen is de vierde haven van de wereld, het heeft een bloeiend academisch leven en - heel belangrijk - Brussel is de feitelijke hoofdstad van de Unie. Het zou mooi zijn als we Brussel in de Nederlandstalige invloedsfeer zouden kunnen trekken. De samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland neemt hand over hand toe, het wordt tijd dat de politiek volgt.

'Het is een nuchtere analyse, sentimenten spelen bij mij geen rol. De tijd is er rijp voor. De federalisering in België biedt mogelijkheden. Vlaanderen en Wallonië drijven steeds verder uit elkaar. Ik ben ervan overtuigd dat het tot een splitsing komt. Daar wachten ze nog even mee, omdat een splitsing nu tot devaluatie van de frank zal leiden. Dat probleem is er dadelijk met de euro niet meer. Ik ben echt niet de enige die rekening houdt met een splitsing van België. Bij de Navo ligt het scenario klaar wat er dan moet gebeuren. Heus, België verwatert, het verwasemt.'

Walter van den Broeck, schrijver van Brief aan Boudewijn: 'U overvalt mij. Ik denk dat meneer Postma te laat is. Het is het oude verhaal vanaf 1830, toen hebben we afscheid genomen van elkaar. We waren boos. In een van de drie artikelen die aan onze grondwet voorafgingen, staat dat nooit meer een Nassau de troon van België mag bestijgen. De letterlijke tekst kan ik wel even opzoeken.'

Jos Aelvoet, attaché van de Vlaamse gemeenschap in Nederland: 'Ik ken Postma, een uiterst verstandige man. Zijn ideeën zijn een denkpiste voor de heel lange termijn. Vlaanderen is overtuigd van het belang van de samenwerking met de soevereine staat Nederland. Dat blijkt alleen al uit mijn aanwezigheid, Vlaanderen heeft slechts vijf attachés. Dat uit die samenwerking uiteindelijk een andere staatsvorm zal voortkomen, is niet te overzien. Ik zal er in ieder geval wel aan ontsnappen. Onze minister-president zegt bij herhaling dat een hereniging van de zeventien provinciën niet aan de orde is.'

Walter van den Broeck: 'Ik heb het even voor u uitgezocht. In augustus 1830 hebben we jullie eruit geknikkerd. Het nieuwe congres vaardigde drie decreten uit. Het laatste luidt: Het nationaal congres verklaart dat leden van de familie van Oranje Nassau tot in de eeuwigheid zijn uitgesloten van de macht in België. Dat decreet is nooit afgeschaft.

'En meneer Postma krijgt meer problemen. Wij krijgen geregeld een bepaald soort Nederlanders over de grens. Die willen het wel eens bont maken. Dat bezorgt de Nederlander een slechte naam. Weet u, al die communautaire affaires waarin België is verwikkeld, hebben het nuttig effect dat weer eens blijkt dat het gehakketak tussen Vlaanderen en Wallonië iets is van politici. Het speelt totaal niet bij de bevolking. En nog iets: de staatsschuld van België is 10 duizend miljard frank. Als de boedel wordt verdeeld, blijft Vlaanderen met 6 duizend miljard zitten. Dat krijgen jullie erbij. Ik zou daar nog maar eens over nadenken.'

Personeel Vlaams Friethuis Kemer: 'Ik weet hier niks van en ik wil er ook niks van weten.'

Johan Anthierens, publicist: 'Ik zit tot over mijn oren in een boek over de IJzerbedevaart - De IJzertoren, Onze trots en onze schande - en u verwacht van mij dat ik iets onsterfelijks ga zeggen. Er is nogal wat weerzin tegen Nederlanders. Ik ben een van de weinigen in Vlaanderen die geen puistjes krijgt als de Hollanders ter sprake komen. Ik vind het vanzelfsprekend dat je aanleunt bij een grote broer. Ik ben voor alles dat ruimte biedt, ik voel me opgesloten in Vlaanderen. Laten ze de grens maar optrekken naar het noorden, het liefst tot aan Leeuwarden, dan kunnen we misschien het schaatsen onder de knie krijgen.'

Antwoordapparaat Goedele Liekens, voormalig miss België, seksuologe en programmamaakster, op 7 mei: 'De ... (onverstaanbaar) van mijn dromen is gesloten tot 5 mei. Tout dus. Inderdaad. Voor dringende of heel plezante zaken kunt u bellen naar 052307666 en vragen naar Steve of Roger. Salut.'

Benno Barnard over de Vlaamse minister-president in zijn boek Door God bij Europa verwekt: 'Hoe harder Van den Brande aan Vlaanderen trekt, hoe meer België er te voorschijn komt.'

Jaap Stam

Meer over