Handicap bemoeilijkt sollicitatie

Twee van de drie leidinggevenden geven toe dat sollicitanten met een arbeidshandicap veel minder kans hebben om te worden aangenomen dan gezonde sollicitanten....

Dat blijkt uit een onderzoek van Research voor Beleid in opdracht van de Commissie het Werkend Perspectief onder 1300 leidinggevenden, werknemers en al dan niet werkende arbeidsgehandicapten. De commissie werd vorig jaar ingesteld door de ministeries van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en heeft als doel voorwaarden te scheppen waardoor zoveel mogelijk mensen met een arbeidshandicap aan het werk kunnen.

De angst voor een hoog ziekteverzuim, een lagere productiviteit en financiële risico's zijn voor ongeveer driekwart van de werkgevers reden om gehandicapte sollicitanten af te wijzen. Zo gaat 40 procent van de leidinggevenden ervan uit dat mensen met psychologische klachten minder productief zijn dan gezonde collega's. Volgens de commissie blijkt uit onderzoek dat werknemers met een arbeidshandicap, ongeacht de aard, níet minder productief zijn dan hun gezonde collega's.

Ook op de werkplek zelf blijkt het voor een gehandicapte werknemer niet makkelijk. Eén op de drie werknemers geeft aan liever met een gezonde collega samen te werken dan met een collega met een handicap.

De regelingen die juist in het leven zijn geroepen om eventuele financiële risico's van het aannemen van arbeidsgehandicapten weg te nemen - zoals de no-riskpolis die het uitblijven van een WAO-boete garandeert - zijn bij leidinggevenden slecht bekend. Mede daarom heeft de commissie een nieuwe website in het leven geroepen (eerstehulpbijwerk.nl) waar werkgevers en werknemers terecht kunnen met vragen. Minister De Geus van Sociale Zaken gaf afgelopen maandag het startschot voor de website en een campagne. Ook gaat de commissie 'rondom tien-bijeenkomsten' en 'openhaardgesprekken' met werkgevers voeren.

Opvallend is dat een meerderheid van de leidinggevenden (69 procent) vindt dat arbeidsgehandicapten meer kansen zouden moeten krijgen van werkgevers. Dat geldt dan echter vooral voor andere werkgevers. Een veel lager percentage (42 procent) is van mening dat er binnen de eigen organisatie meer mogelijkheden moeten komen voor deze groep.

De Geus onderkent dat er 'nog een wereld te winnen is'. De sleutel ligt volgens de bewindsman echter 'op de werkvloer'. Hij wil er graag aan bijdragen dat de regelingen die er nu al zijn, beter bekend worden. De Geus verwacht ook dat het nieuwe WAO-stelsel, dat in 2006 ingaat, ertoe zal bijdragen dat meer mensen aan het werk blijven.

Bijna de helft (49 procent) van de arbeidsgehandicapten heeft nu een baan. Van de mensen zonder handicap is dat tweederde.

Meer over