Half miljard boete voor Microsoft

Microsoft moet aan de Europese Commissie een boete van 497,2 miljoen euro betalen vanwege misbruik van zijn bijna-monopolie. Ook moet het Amerikaanse softwarebedrijf binnen 90 dagen een versie van haar Windows-besturingssysteem aanbieden zonder Windows Media Player...

Omdat de onrechtmatige gedragingen nog aan de gang zijn heeft Brussel Microsoft gelast om aan concurrenten binnen 120 dagen informatie over de interfaces vrij te geven die nodig is zodat hun producten kunnen 'communiceren' met het universeel aanwezige besturingssysteem van Windows.

De interfaces hebben geen betrekking op de Windows-broncode, aangezien die niet noodzakelijk is om interoperabele producten te ontwikkelen. Interfaces fungeren als schakels tussen de broncodes waardoor de producten kunnen samenwerken.

Door Microsoft te dwingen op de Europese markt ook een Windows-versie zonder Media Player te leveren, krijgen concurrenten de kans om zo'n computerprogramma te verkopen, is de redenering.

Het Brusselse onderzoek tegen Microsoft begon vijf jaar geleden na een klacht van concurrent Sun. Ook andere bedrijven klaagden dat het softwarebedrijf misbruik maakt van de almacht van Windows door allerlei programma's automatisch mee te leveren.

De Europese Commissie breidde het onderzoek in 2000 zelf uit om na te gaan wat de gevolgen zijn van de koppelverkoop tussen de Windows-Media Player (WMP) van Microsoft en het pc-besturingssysteem Windows 2000.

Eurocommissaris Mario Monti (Concurrentie) zei woensdag: 'Het is de speciale verantwoordelijkheid van ondernemingen met een machtspositie om ervoor te zorgen dat de manier waarop zij hun activiteiten ontplooien, de concurrentie op basis van verdiensten niet verhindert en geen schade berokkent aan consumenten en innovatie.'

Volgens Monti worden 'met de beschikking van vandaag zowel de voorwaarden voor eerlijke concurrentie op de betrokken markten hersteld, als duidelijke principes voor het toekomstige gedrag van een onderneming met een dergelijke sterke machtspositie vastgesteld'.

In december 1998 diende Sun Microsystems een klacht in omdat Microsoft geweigerd had bepaalde interface-informatie te verstrekken die Sun nodig had om producten te kunnen ontwikkelen die op correcte wijze zouden 'communiceren' met de Windows-pc's. Sun wilde onder gelijke voorwaarden kunnen concurreren op de markt van workgroup server-besturingssystemen.

Uit het onderzoek van de Commissie bleek dat Sun niet de enige onderneming was waaraan door Microsoft informatie geweigerd werd. Volgens Brussel maakte het niet-vrijgeven van informatie door Microsoft deel uit van een ruimere strategie die erop gericht was concurrenten uit de markt te drukken.

Daardoor werd de concurrentie op het gebied van andere productkenmerken als betrouwbaarheid, veiligheid en snelheid, naar een tweede positie verdrongen, en werd het succes van Microsoft op de markt verzekerd.

Een overgrote meerderheid van klanten deelde de Commissie mee dat het feit dat Microsoft haar interface-informatie niet vrijgeeft, hun keuze kunstmatig heeft beïnvloed in het voordeel van de serverproducten van Microsoft.

Volgens eurocommissaris Monti blijkt ook uit door Microsoft verstrekte gegevens dat er verband is tussen het groeiende marktaandeel van het concern en het niet verstrekken van de informatie.

De Commissie concludeert in het onderzoek naar Windows Media Player dat het meeleveren van deze software met Windows voor andere bedrijven kunstmatig de stimulans vermindert om producten te ontwikkelen voor concurrende programma's, zoals RealPlayer van RealNetworks of Quicktime van Apple.

De markt voor concurrenten wordt afgeschermd en de keuze van de consument uiteindelijk beperkt, stelt de Commissie. Dat Windows Media Player profiteert van de koppeling met Windows, blijkt al uit de beschikbare gegevens. De markt zou waarschijnlijk definitief 'overslaan' in het voordeel van Microsoft, verwacht de Commissie, als zij niet zou optreden.

De onderneming zou dan in staat zijn om aanverwante markten te beheersen in de sector van de digitale media, bijvoorbeeld op het gebied van coderingstechnologie, software voor het uitzenden van muziek via het internet en digitale-rechtenbeheer.

De Commissie vreest dat de koppeling van Windows Media Player met besturingssysteem Windows slechts een voorbeeld is van een meer algemene ondernemingsstrategie van Microsoft. Gezien het bijna-monopolie van Microsoft op het gebied van besturingssystemen voor pc's, ontmoedigt die innovatie en beperkt die de keuze van de consument.

De Europese Commissie waakt over de handhaving van de mededingingsregels van de EU. De Commissie kan ondernemingen gelasten hun gedragingen te veranderen en geldboeten opleggen van maximaal 10 procent van de wereldwijde jaarlijkse omzet.

Mario Monti onderhandelde vorige week nog vergeefs met Microsoft om een compromis te vinden. Microsoft zal tegen de beschikkingen van de Commissie beroep aantekenen.

Meer over