Haarlem beboet autoverkoop per briefje op straat

Het te koop aanbieden van een auto met een papier achter de ruit wordt in Haarlem verboden op straffe van een boete van 280 gulden....

Van onze verslaggever

HAARLEM

De maatregel, die op 22 oktober ingaat, is bedoeld om iets te doen aan de overlast van auto's die in Haarlem te koop worden aangeboden. Vaak hebben kleine handelaars een dertigtal auto's naast elkaar langs het Spaarne geparkeerd. De gemeentewoordvoerder noemt zo'n rij auto's 'ontsierend'. De handel leidt bovendien tot verkeersonveilige situaties. Geïnteresseerde automobilisten rijden hinderlijk langzaam langs het aanbod, remmen soms plotseling, rijden achteruit of gaan op het fietspad staan als ze iets van hun gading zien.

Andere gemeenten pakken dit soort overlast aan met een eenvoudig artikel in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In Amsterdam bijvoorbeeld is het verboden om twee auto's naast elkaar te koop aan te bieden.

Volgens de woordvoerder van de gemeente Haarlem laten de handelaren in zijn stad zich niet zo gemakkelijk wegsturen. Tot nu toe wisten ze telkens weer een gaatje in de APV te vinden en kregen ze in juridische procedures hun gelijk.

Meer over