Grondbezitters mogen bezwaren tegen tracé toelichten, maar maken weinig kans Circus Betuwelijn begint zinloze onteigeningsprocedure

Meneer J. Pijnappel heeft een molen aan de Babberichseweg in Zevenaar, pal aan het tracé van de Betuwelijn. Metershoge geluidsschermen en een viaduct dreigen hem de wind uit de wieken te nemen....

Van onze verslaggever

Mac van Dinther

ZEVENAAR

'Een tijdje terug was er nog sprake van dat de molen zes á zeven meter verhoogd zou worden. Maar daar hebben we nooit meer wat van gehoord', zegt Witte strijdvaardig. En wat is een molen zonder wind?

Circus Betuwelijn deed donderdag Zevenaar aan, de laatste Nederlandse halte van de goederenspoorlijn naar Duitsland. Gisteren is de onteigeningsprocedure voor de Betuwelijn officieel in gang gezet. Op een hoorzitting in Zevenaar konden bezitters van grond die onteigend kan worden, hun bezwaren naar voren brengen.

Veel kans maken ze niet, gaf T. Boon, hoofd grondverwerving van NS vooraf toe. Het tracé ligt vast. Het is irreëel om te denken dat de spoorlijn een bochtje kan maken om iemands grond. Maar in de wet staat dat grondbezitters hun bezwaren moeten kunnen toelichten, dus krijgen ze daarvoor de gelegenheid.

De zinloosheid van het ritueel deed niets af aan de ernst waarmee de betrokkenen hun bezwaren naar voren brachten. Meneer T. Willemsen heeft een stukje grond buiten Zevenaar, dat al generaties in het bezit is van de familie.

'Ik heb al heel wat verleidelijke aanbiedingen gehad. Maar ik heb ze allemaal afgewezen, omdat ik beloofd heb de grond in de familie te houden. Nu moet ik het zomaar afgeven. Dat doet de hele familie pijn. De NS houden daar helemaal geen rekening mee.'

Garagehouder B. van Uem zit ook met een nijpend probleem. Van Uem heeft een bedrijf op een prachtige plek in het buitengebied van Zevenaar, midden op het tracé van de spoorlijn. Zo'n mooie plek vindt hij nooit meer, want volgens het bestemmingsplan mogen er in het buitengebied geen nieuwe bedrijfsactiviteiten gevestigd worden.

Veel klachten zijn er over de taxateurs die NS op pad sturen. Die zijn partijdig, zeggen velen. En onbetrouwbaar, onderstreept Willemsen. Twee keer is hij gebeld voor een afspraak, twee keer liet de taxateur niets meer van zich horen.

'En dan belt hij op 29 maart of hij op de dag daarna, Koninginnedag dus, langs kan komen. Alleen als je iets te bieden hebt, zei ik. Dat had hij niet.' Bijna alle klagers beweren dat zij nog geen fatsoenlijk aanbod hebben gehad van NS. 'En dan krijg je wel een brief in de bus waarin staat dat je onteigend wordt. Dat is toch ten hemelschreiend.'

Als er al een aanbod is gedaan, dan is dat veel te laag, moppert T. Smits luidkeels. 'Voor die prijs koop je nergens grond. Als ik dood ga, moet ik voor mijn graf meer betalen dan ik nu krijg.'

De klachten over taxateurs worden nagetrokken, verzekert Boon van de NS. 'Als het klopt, worden er tegen hen maatregelen genomen.' Dat de onteigeningsprocedure in gang is gezet, wil niet zeggen dat er niet meer onderhandeld wordt.

Integendeel, onteigening is het ultieme middel, zegt Boon. 'Maar wij maken bij geen enkele rechter kans als we u niet eerst een ordentelijk bod hebben gedaan.' Voor het goede verloop van de procedure moet de mogelijke onteigening wel formeel worden aangezegd.

Een aantal inwoners van Zevenaar moet hun huis uit voor de spoorlijn. Voor hun geruststelling laat W. Copier, projectmanager Betuweroute van de NS, weten dat zij hun huis niet al op 1 januari 1998 hoeven te verlaten, zoals eerder gemeld, maar pas in augustus.

Langs de hele route moeten honderden stukken grond worden opgekocht. Die operatie is in volle gang. Zevenaar is de eerste stop voor de onteigeningskaravaan. Volgende week komt het circus in Giessenlanden en Gorinchem, begin juni is Duiven aan de beurt.

In Zevenaar hebben 35 mensen zich gemeld om hun bezwaren toe te lichten voor een speciale commissie. Ongeveer de helft komt opdagen. De commissie wordt voorgezeten door de Gelderse gedeputeerde J. de Bondt, die nog altijd vindt dat de Betuwelijn onder de grond moet worden aangelegd.

'Ik kan me voorstellen dat sommigen van u het vreemd vinden dat juist ik hier zit. Maar in de wet staat dat een gedeputeerde deze commissie moet voorzitten. En die voeren we uit.' Hij ook al dus.

Meer over