Goed

HET gaat goed met onze economie, dat horen we al jaren van allerlei politici, die menen dat wij barsten van het respect voor hun opinie....

Is er genoeg geld voor de thuiszorg of wachten veel zieken en ouderen in schrijnende omstandigheden op hulp? Zijn de prijzen van vakantiehuisjes zo gereguleerd dat ook bijstandsmoeders tijdens de schoolvakanties een paar weken weg kunnen met hun kinderen? Is de gemiddelde Nederlander in staat om zonder schulden door het leven te gaan of wordt er steeds vaker loonbeslag gelegd omdat de druk om net te doen alsof alles kan voor velen te groot is? Hebben we ruime scholen met kleine klassen en voldoende onderwijzers? Zijn de prijzen voor huizen, pretjes en uitjes niet exclusief gericht op tweeverdieners? Gaat het allemaal steeds beter in de achterstandswijken en heeft iedereen een veilig gevoel? Zien we zwart en blank in evenredige mate in de topjobs functioneren? Kortom, is er genoeg geld voor goede gezondheidszorg, huisvesting, justitie, politie, onderwijs, en zo meer?

De grootste bek en de grootste buidel, daar gaat het goed mee. Een goede economie zou toch een kwestie van fair play moeten zijn, maar dat idee wordt zo hard overschreeuwd dat je zou denken dat de westerse democratie misschien toch niet zo'n mooi systeem is. Of misschien zijn onze politici, verblind door uiterlijkheden en verdoofd door hun eigen reclameslogans, zo'n beetje vergeten hoe het ook alweer moet. En misschien leren ze het wel nooit.

Meer over