Gerechtshof ziet wanbeleid bij Vie d'Or

De ondergang van levensverzekeraar Vie d'Or in Veldhoven is te wijten aan wanbeleid. Dit heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam bepaald....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

De uitspraak van de Ondernemingskamer is een belangrijke steun in de rug voor de ruim elfduizend gedupeerde polishouders. Zij gaan de verloren miljoenen verhalen op de Verzekeringskamer, accountant Deloitte & Touche en de Nederlandse Staat. 'Die partijen kunnen nu een dagvaarding verwachten', aldus advocaat M. den Boogert van de eisende partij, de Stichting Vie d'Or, na de uitspraak.

De Veldhovense levensverzekeraar Vie d'Or ging in 1993 onderuit, waardoor sommige polishouders tot 40 procent van hun ingelegde geld verloren. Totale schade: 180 miljoen gulden. Den Boogert: 'We gaan voor het volle bedrag, dus de 180 miljoen plus rente, en stellen alle gedaagden hoofdelijk aansprakelijk voor dat bedrag.'

Het oordeel van de Ondernemingskamer volgt op eerdere onderzoeken naar de ondergang van de levensverzekeraar. De bestuursleden van Vie d'Or, onder wie directeur-oprichter F. Maes, en de Verzekeringskamer kregen tijdens zittingen voor de Ondernemingskamer in april opnieuw een veeg uit de pan. Dat gold ook voor interim-directeur A. Lieuwma, die in 1993 publiekelijk de noodklok luidde en het onderzoek in gang zette. Maar hij is niet verantwoordelijk voor het wanbeleid.

De onderzoekers, justitie en de Ondernemingskamer verwijten Maes en zijn collega-bestuurders op tal van punten ernstige onzorgvuldigheid, ontoelaatbaar handelen, onjuiste verslaglegging en belastingontduiking. In het arrest staat: 'Het bestuur is voor dit wanbeleid verantwoordelijk. Het heeft gehandeld in strijd met elementaire beginselen van verantwoord ondernemersschap. De raad van commissarissen is ernstig te kort geschoten in zijn toezichthoudende taak en daardoor medeverantwoordelijk voor het wanbeleid.'

Volgens de overwegingen in de uitspraak waren de kosten van Vie d'Or zeer hoog en 'ook als men in aanmerking dient te nemen dat de verzekeraar een positie op de markt wilde veroveren onvoldoende zorgvuldig afgewogen tegenover de financiële spankracht'. Regelmatig probeerde Vie d'Or dit te verdoezelen door baten naar voren te halen en kosten naar achteren te schuiven. 'Hierdoor ontstonden in toenemende mate risico's voor polishouders, omdat de ontoereikende solvabiliteit erdoor werd versluierd.'

Tegelijkertijd werden grote beleggingsrisico's genomen. Met geld van de polishouders werd gespeculeerd. Hierdoor ontstond tussen 1989 en 1992 een verlies van 50 miljoen gulden, structureel 15 miljoen gulden per jaar.

De Ondernemingskamer concludeert dat Vie d'Or dit verdoezelde. Er werd geen correcte administratie bijgehouden. 'De jaarrekeningen 1989 tot en met 1994 geven geen juist beeld van de jaarlijkse resultaten en het vermogen', aldus het arrest. De door de aandeelhouders vastgestelde jaarrekeningen worden dan ook door de Ondernemingskamer vernietigd, inclusief de verleende décharge aan bestuur en commissarissen.

Maes heeft zich volgens het onderzoek ook schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De voormalig bestuurder haalde miljoenen uit de Vie d'Or-kas en stopte die vervolgens in privé-bedrijfjes.

De Verzekeringskamer moest het ook ontgelden. Het Hof stelt de toezichthouder ten dele 'verantwoordelijk voor het wanbeleid'. Eerder oordeelden de Tweede Kamer en minister Zalm (Financiën) al dat de Verzekeringskamer steken heeft laten vallen in de Vie d'Or-affaire.

Meer over