Gemiddelde woningprijs afgelopen jaar met 7,4 procent gestegen

De gemiddelde prijs van een Nederlandse woning is de afgelopen twaalf maanden gestegen met 7,4 procent. In het derde kwartaal van dit jaar steeg de prijs met 1,3 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. In Amsterdam stegen de prijzen in de laatste twaalf maanden 22 procent. Dat blijkt uit de woningmarktcijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), die vandaag worden gepresenteerd.

Marc van den Eerenbeemt
Een man staat voor de etalage van een makelaar in De Bilt. Beeld anp
Een man staat voor de etalage van een makelaar in De Bilt.Beeld anp

De makelaarsvereniging ziet een steeds sterkere tweedeling op de woningmarkt. Het afnemende aanbod aan te koop staande woningen zorgt voor 'tweespalt' tussen verkopers en kopers, stelt de vereniging in een persbericht. 'De eerste groep komt relatief makkelijk van zijn woning af, terwijl de woningmarkt voor steeds meer kopers - met name starters - moeilijk toegankelijk wordt, vooral in de oververhitte regio's.' Ook tussen 'stad' en 'platteland' gaapt volgens de NVM een kloof op de woningmarkt, net als tussen de huur- en koopmarkt.

Verkooptijd

Verkochte woningen stonden gemiddeld tachtig dagen te koop, zeventien dagen minder dan een jaar geleden. Op het dieptepunt in de markt lag de verkooptijd gemiddeld bijna honderd dagen hoger. Met gemiddeld tachtig dagen is de verkooptijd terug op het niveau van voor de economische crisis. Ruim de helft van de woningen die in het tweede kwartaal van dit jaar op de markt kwam, is binnen een kwartaal verkocht. In 'krappe' regio's is dat 80 procent of meer.

De stijging van de huizenprijzen in Amsterdam begint volgens NVM-voorzitter Ger Jaarsma 'problematische vormen aan te nemen. Er is sprake van een duidelijke tweedeling op de Nederlandse koopwoningmarkt. De ontwikkelingen in regio's met veel krapte, zoals Amsterdam en een aantal centra van studentensteden zijn zorgelijk.'

Uw huis is in waarde gestegen: maar hoeveel?

Hoe ontwikkelt de huizenmarkt zich in uw regio? Bekijk het hier in onze visualisatie.

In 'oververhitte' woningmarktregio's als Utrecht en Amsterdam is het aantal transacties vergeleken met een jaar geleden maar nauwelijks toegenomen door een tekort aan nieuw aanbod. Voor Utrecht is de toename 3 procent. In Zuid-Kennemerland bleef het aantal transacties gelijk. In Amsterdam daalde het aantal verkopen met 13 procent, in de stad Groningen en omstreken was dat 9 procent.

Het aantal woningen dat in Nederland te koop staat, neemt af. Bij NVM-makelaars staan nu 24 procent minder woningen te koop (ruim 100 duizend) dan een jaar geleden. In de totale bestaande koopwoningmarkt telt het aanbod nu 131 duizend woningen. In het afgelopen kwartaal wisselden 53.500 bestaande koopwoningen van eigenaar. In de laatste twaalf maanden waren dat 206.500 woningen.

De P.C. Hooftstraat, de duurste straat van Nederland. Beeld anp
De P.C. Hooftstraat, de duurste straat van Nederland.Beeld anp

De prijzen van tweeondereenkapwoningen en vrijstaande woningen stegen met respectievelijk 19,1 procent en 23,6 procent in vergelijking met een jaar eerder. Volgens de NVM is deze meer dan gemiddelde prijsstijging een teken dat 'de doorstroming op de huizenmarkt (verhuizen van het ene woningtype naar het andere, red.) is duidelijk op gang is gekomen.'

De prijsontwikkeling is volgens de vereniging niet gelijkmatig over het land verdeeld. Waar in sommige regio's de prijs nog maar nauwelijks toegenomen is, neemt deze in krappere gebieden met 10 procent of meer toe.

Prijsontwikkeling

De gemiddelde transactieprijs bedraagt nu 240 duizend euro. De prijs van verkochte woningen is sinds het bereiken van de 'bodem' in de zomer van 2013 landelijk gestegen met meer dan 16 procent. 'In de NVM-regio Amsterdam zal het niet lang meer duren, of de prijs van verkochte woningen ligt er 50 procent hoger dan tijdens het bodemkwartaal', aldus Jaarsma. Ook in regio's als Utrecht, Zuid Kennemerland, Waterland en Zaanstad ziet hij prijsstijgingen van 20 procent of meer.

De prijsontwikkeling is niet gelijkmatig over het land verdeeld. In sommige regio's is de prijs nog maar nauwelijks toegenomen. Appartementen kenden van alle woningtypen veruit de grootste daling van het aanbod: bijna 38 procent. De daling van het aanbod laat zich volgens de NVM ook steeds sterker zien bij de 2-onder-1-kapwoningen (-19 procent) en vrijstaande woningen (-14 procent). In de regio's rondom Amsterdam daalde het aanbod in een jaar tijd met ruim 40 procent, in Amsterdam zelfs met 46 procent. Ook in de regio's Utrecht en Groningen daalde het aanbod in een jaar tijd met ruim 44 procent. Alleen in noordoost Groningen nam het aantal te koop staande huizen toe.

Een winkelstraat in Oegstgeest. De gelijknamige gemeente werd in 2014 op basis van criteria als huizenprijzen, criminaliteit, armoede en scholen als beste beoordeeld in een onderzoek van de Telegraaf. Beeld anp
Een winkelstraat in Oegstgeest. De gelijknamige gemeente werd in 2014 op basis van criteria als huizenprijzen, criminaliteit, armoede en scholen als beste beoordeeld in een onderzoek van de Telegraaf.Beeld anp

Vraagprijzen

De vraagprijs voor de gemiddeld te koop staande woning - 295 duizend euro - nam toe met 3,3 procent in vergelijking met een jaar geleden. De trend is 'onmiskenbaar opwaarts', aldus de NVM. De stijging van de vraagprijs is zichtbaar bij alle verschillende woningtypen. Voor een te koop staand appartement wordt 171 duizend euro gevraagd, voor vrijstaande woningen 455 duizend euro. In grote delen van het land stijgen de vraagprijzen nog nauwelijks. Het zijn vooral de krappe woningmarktgebieden die een belangrijk deel van de vraagprijsstijging van het aanbod bepalen. De regio Amsterdam is volgens de NVM de 'absolute uitschieter'. Daar is de vraagprijs van de gemiddeld te koop staande woning in een jaar tijd met bijna 25 procent toegenomen. De gemiddelde vraagprijs voor een appartement - het goedkoopste woningtype - is daar inmiddels de grens van 300 duizend euro ruim gepasseerd.

Het verschil tussen de laatste vraagprijs en de verkoopprijs is verder gedaald tot 2,5 procent. Voor een appartement eindigt de onderhandeling in het derde kwartaal van 2016 met een prijs die gemiddeld 1,3 procent onder de vraagprijs ligt. Steeds vaker wordt boven de vraagprijs verkocht, inmiddels in bijna 15 procent van de gevallen. In nog eens 12 procent van de gevallen wordt de vraagprijs betaald. In Amsterdam wordt gemiddeld 3,4 procent boven de vraagprijs betaald.

Nieuwbouwwoningen

De regionale verschillen op de woningmarkt zijn volgens NVM-voorzitter Jaarsma 'gigantisch. In NVM-regio's als Amsterdam, Groningen, Zuid-Kennemerland, Zaanstreek en Utrecht is sprake van een spijkerharde verkopersmarkt, terwijl in NVM-regio's als noordoost Groningen, noordoost Brabant en Oss de koper nog ruime keus heeft. Het illustreert duidelijk de tweedeling op de koopwoningmarkt.'

Ook nieuwbouwhuizen verkochten beter. In het derde kwartaal van 2016 zijn circa 7.100 nieuwbouwwoningen verkocht, ruim 13 procent meer dan dezelfde periode vorig jaar. In dezelfde periode werden de nieuwbouwhuizen bijna 15 procent duurder. Volgens de NVM is nog steeds sprake van een tekort aan nieuwbouwwoningen en de wens van steeds meer woningeigenaren voor 'doorstroming' naar grotere en duurdere woningen. Nederlanders zijn gemiddeld 37 procent van hun inkomen kwijt aan woonlasten, zo citeert de NVM een onderzoek van Bouwfonds Property Development (BPD). Fransen besteden gemiddeld 35 procent van hun inkomen aan woonlasten, Duitsers 33 procent. Nederlanders met een huurwoning zijn gemiddeld duurder uit. Zij geven 41 procent van hun inkomen uit aan woonlasten. NVM-voorzitter Jaarsma noemt dat 'een zorgelijke ontwikkeling in de huidige markt waar de prijsstijgingen vooralsnog door achterblijvende nieuwbouw, algehele krapte en stijgende grondprijzen en bouwkosten zullen aanhouden.'

Meer over