Gemeenten vertragen invoering windenergie

Bestuurlijke en procedurele knelpunten bij gemeenten hinderen een snelle invoering van windenergie. Lokale bestuurders en belangengroepen zijn vaak onbekend met windenergie en de exacte gevolgen voor de omgeving....

ANP

DEN HAAG

Rijk en provincie besteden er politiek veel aandacht, maar betrekken de gemeenten te weinig bij hun plannen, alhoewel dat het niveau is dat ze moet uitvoeren en waar de meeste bezwaren ontstaan.

Het tempo waarmee nieuwe projecten van start gaan is 'bedroevend laag'. De overheidsdoelstelling om in het jaar 2000, duizend megawatt door windenergie op te wekken, wordt daarom niet gehaald. De verwachting is nu dat deze mijlpaal twee jaar later wordt bereikt. Momenteel staat er zo'n driehonderd megawatt.

'Er zijn vele partijen mee bezig, maar drie van de vier plannen lopen vast in procedures', zegt R. de Bruijne van de Novem (Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu). Hij zei dit woensdag tijdens het symposium 'Ruimte voor Windenergie'. Daar startte de Novem samen met het Landelijk Bureau Windenergie een communicatiecampagne om de weerstanden bij lokale overheden weg te nemen.

Directeur A. van den Biggelaar van de Stichting Natuur en Milieu maakte bekend dat de milieubeweging zal meewerken om juiste lokaties voor windmolens en windmolenparken te vinden. Windenergie vormt een splijtzwam in de milieubeweging. Het is goed voor het milieu, maar de plaats van een windmolenpark kan slecht zijn voor de natuur. Zo'n park kan bijvoorbeeld midden in een route van trekvogels liggen.

Van den Biggelaar stelt dat nauwe betrokkenheid van de milieubeweging de kans verkleint dat een lokale milieugroep een bezwaarprocedure start, die de plaatsing van een windmolen weer ernstig vertraagt. Volgens Natuur en Milieu is er op land ruimte voor 1500 tot 3000 megawatt. 'Sommige van die lokaties kunnen duurder zijn dan Economische Zaken eigenlijk wil. Maar misschien moet duurzaamheid dan maar wat meer kosten'.

S. Dessens, directeur-generaal energie van het ministerie van Economische Zaken, slaakte een zucht van verlichting. 'Het zit me best hoog dat iedereen zijn mond vol heeft over duurzaamheid, maar dat als puntje bij paaltje komt het overal te kort, te breed of te smal is.'

Meer over