Gemeente schrapt externe ID-banen

Nederlandse gemeenten zetten een streep door ID-banen die zijn bezet door mensen van buiten de eigen gemeente. Alleen al in Amsterdam en Utrecht komen op die manier 219 mensen met een gesubsidieerde baan op straat te staan....

Dat bevestigen woordvoerders van gemeenten. Het ontslag is een gevolg van de nieuwe Bijstandswet die 1 januari is ingegaan. De wet bepaalt dat gemeenten alleen nog een vergoeding van het rijk krijgen voor de reïntegratie van werklozen uit de eigen gemeente. Gemeenten draaien bovendien zelf op voor de kosten van bijstandsuitkeringen. Voorheen kwam het geld voor zowel uitkering als reïntegratie uit één grote pot, gefinancierd door het rijk.

'We betalen de subsidie aan niet-Amsterdammers tot 1 april, dat is al heel billijk', vindt Kees de Groodt, adjunct-directeur van NV Werk dat de ID-banen in Amsterdam uitvoert. 'Dat kost Amsterdam al 3,1 miljoen euro.'

In Amsterdam hebben 619 niet-Amsterdammers een ID-baan - een vroegere Melkertbaan - die door de gemeente Amsterdam wordt betaald. Een ID-baan kost de gemeente twintigduizend euro. Zou de gemeente geen punt maken van de externe ID'ers, dan zou dat Amsterdam ruim twaalf miljoen euro kosten.

NV Werk heeft contact gezocht met de 69 omliggende gemeenten waar de mensen wonen, om tot een oplossing te komen. Met slechts acht gemeenten kwam het tot een vergelijk. Die gemeenten, onder meer Amstelveen, Zaandam en Almere, nemen (een deel van) de kosten van de gesubsidieerde baan op zich.

Op 1 april verliezen in Amsterdam de eerste 85 ID'ers hun baan, als omliggende gemeenten niet op hun laatste kans reageren. Ze werken vooral in de zorg en in het onderwijs en zijn onder meer afkomstig uit Velsen, Maarssen en Wieringermeer. Voor 316 mensen heeft Amsterdam tot 1 juli een oplossing en voor 178 ID'ers is de gemeente nog in overleg. Utrecht had per 1 december de subsidie aan alle 134 ID'ers van buiten de gemeente stopgezet.

Het ministerie van Sociale Zaken is bekend met de problemen, maar vindt het de verantwoordelijkheid van gemeenten om tot een oplossing te komen. Volgens de nieuwe Bijstandswet is het zelfs verboden dat gemeenten aan inwoners van andere gemeenten een gesubsidieerde baan verstrekken. 'We zitten nu in een overgangsperiode waarin het nog wel mag', zegt een woordvoerder.

De gemeenten Rotterdam en Den Haag zijn nog niet voornemens de ID'ers van buiten de gemeente te korten. 'Je creëert veel problemen voor mensen', stelt een woordvoerder van de gemeente Den Haag. In Den Haag zijn 220 ID-banen bezet door mensen van buiten de regio. De situatie dat iemand een ID-baan heeft buiten zijn eigen woongemeente, ontstaat doordat hij is verhuisd.

Meer over