Gekweekte zalm belaagt zeeforel

De commerciële zalmkwekerijen in Schotland zijn verantwoordelijk voor de dramatische neergang van de aantallen wilde zeeforel. Tot die conclusie komt New Scientist van 4 juli....

De laatste jaren loopt de zeeforel-stand sterk terug. Onderzoek wees uit dat de vangst nog slechts eenderde bedraagt van die in de jaren tachtig. Bovendien zijn de dieren gemiddeld 35 procent lichter. Volgens de onderzoekers spelen factoren als klimaatverandering, overbevissing en vervuiling weliswaar ook een rol bij de neergang van de populatie, maar is de dramatische afname sinds 1989 vooral te wijten aan zeeluizen.

Zo wisten medewerkers van de University of St. Andrews met behulp van DNA-onderzoek aan te tonen dat er inderdaad 'tamme' luizen, afkomstig van visfarms, overstappen naar zeeforel. Daarvoor bestaat ook alle gelegenheid: jonge zeeforellen verblijven veel in de Schotse meren in de nabijheid van de visfarms voordat ze naar zee migreren.

Onderzoek wijst verder uit dat de zeeforellen aan de noordwestkust van Schotland vier keer zo veel luizen hebben dan hun familieleden aan de oostkust, waar geen zalmkwekerijen zijn gevestigd.

Meer over