Geen zin in langere werkweek

De vakbonden hadden gehoopt dinsdag een miljoen Fransen de straat op te krijgen om te demonstreren tegen de aantasting van de 35-urige werkweek en van de pensioengerechtigde leeftijd....

Frankrijk kent sinds tien jaar een werkweek van 35 uur. Die verkorting van de werkweek werd ingevoerd om de werkloosheid te bestrijden. Onderzoek door economen wijst uit dat het beoogde effect is uitgebleven.

De regering-Sarkozy ziet die korte werkweek als een van de belangrijke oorzaken van de achterblijvende economische groei. Een van de eerste maatregelen die Sarkozy na zijn aantreden doorvoerde, was geen belasting meer te heffen over overuren. Op die manier worden werknemers gestimuleerd langer te werken. Van die maatregel wordt boven verwachting veel gebruik gemaakt.

De regering heeft het verlengen van de werkweek nog niet als officieel standpunt naar buiten gebracht. Voorlopig spreekt men over het flexibel maken van de werkweek, wat per onderneming geregeld zou kunnen worden.

De meest radicale bonden verwijten de CGT en CFDT dat ze hierover het gesprek met de regering zijn aangegaan. De onderlinge verdeeldheid tussen de bonden wordt als een van de redenen van de tegenvallende opkomst genoemd.

Ook de pensioengerechtigde leeftijd staat ter discussie. Die ligt in Frankrijk nu op 60 jaar, ook ver onder het Europese gemiddelde. De regering wil die verhogen naar 61. Dit om in de toekomst bij voortschrijdende vergrijzing het levenspeil te kunnen handhaven.

In andere Europese landen wordt over een verlenging van de arbeidsduur tot 67 of 68 jaar gesproken. Eind vorig jaar pakte de Franse regering al de ‘speciale regimes’ aan, die het spoorwegpersoneel en mijnwerkers mogelijk maakt soms al op hun 50ste met pensioen te gaan. Van de Fransen tussen de 55 en 65 jaar werkt niet meer dan 38 procent. De Europese richtlijn voor 2010 ligt op 50 procent.

President Sarkozy verklaarde al voor zijn aantreden aan een nieuw sociaal contract te willen werken. Ook de ontslagbescherming staat ter discussie. Bovendien wordt het werklozen moeilijker gemaakt een baan te weigeren, door de grenzen van het begrip ‘passende arbeid’ op te rekken.

In het hele land zijn manifestaties gehouden tegen de verlenging van de arbeidsduur. Zij komen bovenop bij acties van vrachtrijders en havenpersoneel.

Meer over