NIEUWSPensioen

Geen korting op pensioenen ambtenaren, leraren en zorgmedewerkers

Gepensioneerde ambtenaren, leraren en zorgverleners mogen een zucht van verlichting slaken. Hun pensioenen worden dit jaar niet verlaagd.

Gepensioneerden profiteren van de tijdelijke verlaging door minister Koolmees van Sociale Zaken van de ondergrens van de dekkingsgraad van 104 procent naar 90 procent.  Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant
Gepensioneerden profiteren van de tijdelijke verlaging door minister Koolmees van Sociale Zaken van de ondergrens van de dekkingsgraad van 104 procent naar 90 procent.Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Pensioenfonds ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, heeft eind december een dekkingsgraad van ruim 92 procent gehaald. Daarmee heeft het fonds voldaan aan de eis van een dekkingsgraad van minimaal 90 procent. Dat betekent dat gepensioneerde leraren en ambtenaren niks hoeven in te leveren.

Ook zorgpensioenfonds PFZW hoeft de pensioenen niet te verlagen. De dekkingsgraad van het fonds kwam volgens de eerste berekeningen uit op ruim 91 procent. PFZW denkt nog enkele weken nodig te hebben voor de definitieve cijfers.

Gepensioneerden profiteren van de tijdelijke verlaging door minister Koolmees van Sociale Zaken van de ondergrens van de dekkingsgraad van 104 procent naar 90 procent. Pensioenfondsen moeten nu minimaal 90 cent per toegezegde pensioeneuro in kas hebben.

Half december noemde het ABP de kans op verlaging van de pensioenuitkeringen nog ‘reëel’. In oktober was de dekking nog 87 procent.

Lees ook:

Net voor de verkiezingen in maart 2021 komt minister Koolmees met zijn conceptwetsvoorstel over een nieuw pensioensysteem. Wordt het geld uit de pensioenpot, nu ruim 1.500 miljard euro, eerlijk verdeeld over de generaties? En hoe zit het met de risico’s?

Door de vergrijzing komt het Nederlandse pensioenstelsel in de knel. Aan minister Koolmees (Sociale Zaken) de taak het probleem op te lossen. Wat weet u over pensioenen?

Over uw pensioen hoort u zelden goed nieuws, hoe komt dat? Dat is het gevolg van de alles overheersende rol van de lage rente. In 2006 werd de ‘vaste’ rente van 4 procent waarmee pensioenfondsen mochten rekenen, vervangen door de dagrente. Die rol verliest de rente in het nieuwe systeem.

Meer over