GEACHTE REDACTIE

In het artikel 'Gebruik van kernenergie verdient een herkansing' gaan de auteurs in hoofdzaak in op de voordelen van kernenergie in verband met de verminderde CO2 uitstoot, de verhoogde veiligheid van de centrales en de veilige opslag van het radioactief afval (Forum, 23 februari)....

Kernenergie

De winning van uranium gaat gepaard met natuurvernietiging op grote schaal. In Noord-Amerika zijn vooral de indianen de grote verliezers: vernietiging van het land van hun voorvaderen, vervuiling van water en bodem waardoor hun toch al geringere levenskansen nog meer afnemen.

HEERLEN Jos Reubsaet

Toelichting

De recensie 'Kijker zoekt het maar uit bij unlimited.nl' over de lopende tentoonstelling van nieuwe Nederlandse kunst in De Appel (de Volkskrant, 25 februari) behoeft een correctie. In tegenstelling tot wat door Wilma Sütö beschreven wordt, is er voor bezoekers meer informatie dan alleen een plattegrond beschikbaar. Voor deze tentoonstelling is met opzet voor een doelmatig vormgegeven toelichting gekozen. De 'catalogus' van unlimited.nl bestaat uit een set systeemkaarten waarop per kaart het werk van elke kunstenaar beschreven wordt, een biografie en titelbeschrijving te lezen is en op de achterkant een afbeelding van het in De Appel gepresenteerde werk staat. Eén kaart bevat een inleidende tekst tot de tentoonstelling. Deze informatie is voor iedereen ter inzage en voor 5 gulden te koop.

AMSTERDAM Edna van Duyn

Wineke Onstwedder

De Appel

Geen karate

Over de inhoud van het artikel over het 'Karateplein' in Apeloorn (de Volkskrant, 27 februari) heb ik niets te zeggen. Wel over de foto die bij het artikel geplaatst is.

De fotograaf heeft het Bluescafé in de Nieuwstraat op de foto gezet. De Nieuwstraat en zeker het Bluescafé hebben nu juist niets te maken met de 'karate-achtige' toestanden op het Caterplein. Beide locaties liggen tevens op een redelijke afstand van elkaar.

APELDOORN R. Graaff

Sluipend

Wat M. van Duyn (Geachte Redactie, 2 maart) een volwassen manier noemt om met het vluchtelingenprobleem om te gaan, noem ik sluipend fascisme; enger en gevaarlijker dan het openlijke geschreeuw van Janmaat.

Het 'vluchtelingenprobleem' is gemakkelijk samen te vatten. Zij hebben een probleem dat ze niet meer kunnen (over)leven op de plek waar ze dat uiteraard het liefst zouden willen, namelijk hun eigen land. Wat wij 'onder de armoedegrens' noemen, en echt, dat is niet leuk, is voor hen vaak betrekkelijke rijkdom.

Ons probleem is dat wij vanuit onze grote luxe en verwende bestaan het blijkbaar niet in staat zijn deze mensen een vaak (te) bescheiden stukje van onze welvaart te gunnen.

AMSTELVEEN

J.F. van Bree

Verrast

De PvdA van nu doet wat betreft zelfgenoegzaamheid niet onder voor het CDA van voor de verkiezingen van 1994. Ik was dan ook blij verrast toen ik het stuk las van Omar Ramadan (Forum, 21 februari). Als voorzitter van de Jonge Socialisten in de PvdA leverde hij kritiek op de zelfgenoegzaamheid van zijn partij. Hij adviseerde Wim Kok zich te richten op het premierschap, zodat een bevlogener iemand partijleider zou kunnen worden. Eindelijk eens een frisse wind door een partij die zich heeft laten meeslepen met marktdenken en neo-liberalisme.

Eigenlijk had ik direct moeten schrijven om hem te bedanken. Dan was ik misschien PvdA-voorzitter Karin Adelmund voor geweest, die in een reactie op Ramadan (Forum, 26 februari) minder positief uitpakt. Als een vastgeroeste politica draaide ze om de hete brei. Jammer, omdat Adelmund hoge verwachtingen schiep toen ze voorzitter van de PvdA werd. Afkomstig uit de FNV maakte ze een mooie start door op bevlogen wijze de sociale zekerheid te verdedigen. Nu dient ze slechts als schaamlap om kritiek op Kok af te wenden.

AMSTERDAMIngeborg Lanjouw

Meer over