Fyra-treinen al toegezegd voor besluit inspecteur

De Inspectie Leefomgeving en Transport had minister Melanie Schultz van Infrastructuur reeds toegezegd de Fyra-treinen te zullen toelaten op de hogesnelheidslijn voordat de betrokken inspecteur een besluit had genomen.

Van inspectie van de Fyra-treinen in de klassieke zin van het woord lijkt geen sprake te zijn geweest. Beeld anp
Van inspectie van de Fyra-treinen in de klassieke zin van het woord lijkt geen sprake te zijn geweest.Beeld anp

Dit blijkt uit het verhoor van inspecteur-generaal Jenny Thunnissen voor de parlementaire enquêtecommissie Fyra. Volgens de enquêtecommissie kon de desbetreffende inspecteur hierdoor mogelijk niet meer objectief oordelen over Italiaanse treinen. Door de minister reeds goedkeuring toe te zeggen, zou de politieke druk op de inspecteur te groot zijn om de trein af te keuren.

Thunnissen bestrijdt de zienswijze van de commissie. 'Ik denk dat de inspecteur betrokken was bij de brief aan de minister', aldus de inspecteur-generaal. Zeker weten doet ze het niet. Om 14.45 uur start het verhoor van de inspecteur in kwestie.

Niet individueel geïnspecteerd

Vanochtend bleek uit het verhoor van Jerry Borger, certificeringsmanager Fyra bij Lloyd's Register Europe, dat de Italiaanse Fyra-treinen van AnsaldoBreda voor de ingebruikname niet individueel zijn onderworpen aan een veiligheidsinspectie. Het toezicht op de veiligheidseisen van de treinen vindt voornamelijk op papier plaats. Het is aan de fabrikant om ervoor te zorgen dat alle treinen aan de regels voldoen

Borger hield tijdens de bouw van de Fyra-treinen toezicht op de naleving van de wettelijke veiligheidseisen van de treinen. Hij benadrukt dat de inspecties en certificering van de treinen volledig conform de Europese regelgeving heeft plaatsgevonden.

Van inspectie in de klassieke zin van het woord lijkt echter geen sprake te zijn geweest. Zodra de blauwdrukken van de trein voldoen aan alle veiligheidseisen, ziet de certificeringsmanager er vooral op toe dat de treinenbouwer zich houdt aan het zogeheten kwaliteitsmanagementsysteem.

Live bij de enquête

Volkskrant-journalist Sander Heijne doet live vanuit de zaal verslag van de verhoren. Lees zijn verslagen hier terug:

1 juni: Projectmanager Fyra Rick de Leeuw en kwaliteitsinspecteur Tinus Jonkers.

29 mei: Minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz, voormalig president-commissaris van de NS Wim Meijer, directeur Financieringen Wouter Raab van het ministerie van Financiën

28 mei:
Voormalig NS-topman Bert Meerstadt, voormalig ministers van Verkeer Camiel Eurlings en Karla Peijs

27 mei:
Voormalig NS-directeur Aad Veenman, voormalig custom director van TGV-bouwer Alstom Meindert Eland, voormalig vertegenwoordiger van treinenbouwer Siemens Rene van Marrewijk

21 mei:
Voormalig minister van Verkeer Tineke Netelenbos, voormalig minister van Financiën Gerrit Zalm, voormalig spoorwoordvoerder en Tweede Kamerlid Pieter Hofstra (VVD)

20 mei:
Oud-voorzitter van de raad van commissarissen Jan Timmer, voormalig projectdirecteur HSL-Zuid Wim Korf, extern Spooradviseur Kees van Krieken

18 mei:
Rekenmeester Maarten Spaargaren, voorzitter Arriën Kruyt van Rover, voormalig topambtenaar van Verkeer en Waterstaat Ralph Pans

Zichtbaar gebrek aan vakmanschap

De veiligheidsinspecteurs van Lloyd's zijn derhalve slechts enkele keren per jaar fysiek aanwezig geweest in de fabriek van AnsaldoBreda. Deze inspecties geschieden uitsluitend op afspraak met de treinenbouwer. Tijdens de bezoeken constateerden de veiligheidsinspecteurs wel grove slordigheden bij de afbouw van de treinen, zoals scheef geplakte stickers, afbladderende verf en slordig afgewerkt interieur. 'Deze hadden echter geen gevolgen voor de veiligheid', zegt Borger. Dit zichtbare gebrek aan vakmanschap was geen reden voor verscherpte inspecties.

Borger noemt het 'onmogelijk' om alle mogelijke veiligheidsproblemen van een nieuwe trein voor de ingebruikname te controleren. De Fyra's zijn van het spoor gehaald nadat er tijdens een sneeuwbui een bodemplaat van een van de treinen was gevallen. Volgens Borger valt dit niet te voorzien, zolang het tijdens de tests met de treinen niet stevig sneeuwt.

Meer over