Fusie mogelijk bij noordelijke busbedrijven

Een fusie tussen het Groningse busbedrijf Hanze Groep en het Friese Veonn is levensvatbaar. Daarbij kunnen vijftig arbeidsplaatsen extra worden behouden....

Van onze verslaggever

Harry van Gelder

AMSTERDAM

VSN, dat vrijwel al het streekvervoer in Nederland verzorgd, is onder druk van de naderende concurrentie, bezig met een enorme reorganisatie. Het busbedrijf wordt opgesplitst in drie zelfstandige bedrijven: het randstadbedrijf VSN-1, het regiobedrijf VSN-2 en een apart garagebedrijf. Ruim duizend van de 3300 kantoormensen moeten verdwijnen.

De Noorderlijke bedrijven voelen echter niks voor het opgaan in VSN-2, waarin ook het Limburgse Hermes en het Brabantse busbedrijf BBA moeten participeren. 'De startpositie van VSN-2 is ongunstig: een geografische kloof tussen noord en zuid, gepaard aan grote cultuurverschillen, is geen goede uitgangspositie van een overigens mager opgetuigde organisatie.'

De reorganisatie van VSN-2 komt door de wensen van het personeel van de Noordelijke bedrijven onder grote druk te staan. Te meer daar de or van het Brabantse busbedrijf BBA in een voorlopig advies ook de plannen van de VSN afwijst. De or van de BBA eist dat VSN-2 volledig zelfstandig wordt en niet, zoals de directie van VSN wil, voorlopig nog onder een holding zal moeten opereren.

De ondernemingsraden van de Noordelijke bedrijven vinden tevens dat de sanering van VSN-2 gebaseerd is op slecht onderbouwde financiee gegevens. Het doorzetten ervan kan leiden tot onnodige ontslagen en onnodig leed, aldus het businessplan.

Volgens dit plan ontkomt ook het Noorderlijke vervoerbedrijf niet aan een reorganisatie, maar deze kan beduidend minder ver gaan dan wat de VSN-holding voorstaat.

In de plannen van VSN verdwijnen er 155 arbeidsplaatsen, in de voorstellen van de ondernemingsraden 105.

Meer over