Fusie Essent en Nuon op breken

De fusie tussen Essent en Nuon staat op het punt te mislukken. De grootste twee energiebedrijven van Nederland kunnen het niet eens worden over de machtsverhoudingen en daarom zijn de voorbereidingen stopgezet....

Bij de aankondiging van de fusie in februari dit jaar werd de aandeelhouders van Nuon (onder meer de provincies Gelderland, Friesland en Noord-Holland) een belang van 45 procent in de gecombineerde onderneming toegedicht. Essent-aandeelhouders zouden 55 procent krijgen.

Die ruilverhouding is de afgelopen maanden betwist door Nuon. De voorgestelde verdeling was gebaseerd op de cijfers over 2005 en in de periode daarna heeft Nuon financieel beter gepresteerd dan Essent. Dat zou een andere verdeling rechtvaardigen. Essent wil echter niet toegeven.

Gedeputeerde Sjoerd Galema van de provincie Friesland, voor 12,5 procent aandeelhouder van Nuon, meldde gisteren dat de raad van bestuur van Nuon ervan ‘overtuigd is dat de ruilverhouding anders moet’. ‘Ik heb bestuursvoorzitter Van Halderen met dat standpunt gefeliciteerd’, aldus Galema. Friesland is altijd verklaard tegenstander geweest van de fusie, net als Noord-Holland (ongeveer 10 procent). Grootaandeelhouder Gelderland (44 procent) is iets neutraler, maar ook die provincie gaat niet akkoord met 45/55.

De afgelopen weken is op topniveau onderhandeld over de cijfers, maar men kwam er niet uit. ‘Daarom is deze week het voorbereidingsproces gestopt’, aldus de Nuon-woordvoerder. ‘Honderden mensen van beide bedrijven zijn de afgelopen maanden bezig geweest met de uitvoeringsvraagstukken en dat verliep uiterst voorspoedig, maar als de besluitvorming in het slop zit, heeft het geen zin daarmee door te gaan.’

Naast de financiële voorwaarden zitten ook de voorwaarden van de NMa de fusie dwars. De mededingingsautoriteit verklaarde vorig jaar november al dat een fusie tussen Nuon en Essent op grote bezwaren zou stuiten. Inmiddels is duidelijk dat het fusiebedrijf van de NMa minstens een miljoen klanten moet afstaan – verkopen – aan de concurrentie, om een monopoliepositie te voorkomen.

De provincies voelen daar niets voor. Galema: ‘Ik kan het niet uitleggen dat de provincie Friesland een belang zou hebben in een energiebedrijf, terwijl klanten in Friesland worden uitgeleverd aan een buitenlandse stroomleverancier. Dat wil en kan ik niet verantwoorden.’

Ingewijden melden dat er nog meer problemen zijn, maar dat het nu ook vooral de lange duur is van het fusieproces die zich wreekt. De eerste voorbereidingen stammen van anderhalf, twee jaar geleden en als er al ooit sprake was van een momentum, dan is dat nu voorbij. De onzekerheid eist zijn tol: het fusieproces legt te veel beslag op de bedrijven en inmiddels zouden er ook al veel werknemers vertrokken zijn, op zoek naar meer zekerheid.

Een ander belangrijk verschil ten opzichte van begin dit jaar is dat het vaststaat dat de energiebedrijven hun netwerken moeten splitsen van hun verkooporganisatie. De netwerken (de leidingen) moeten in handen blijven van de overheid en mogen niet worden geprivatiseerd.

Dat besluit viel deze zomer. Het betekent dat de waarde van de fusie (eerst geschat op 24 miljard euro) met ruim 6 miljard euro (de waarde van de netwerken van Essent en Nuon samen) wordt verminderd.

Het Financieele Dagblad meldde gisteren dat irritaties op het persoonlijke vlak de besprekingen dwarszitten. De woordvoerder van Essent spreekt dat tegen. ‘De verhoudingen zijn goed. Zowel in de werkgroepen die de uitvoering van de fusie aan het voorbereiden waren, als op topniveau is er veel enthousiasme. We hebben alleen een zakelijk verschil van mening over de waardering van de diverse bedrijfsonderdelen.’

Meer over