Friesland Coberco gaat akkoord met beter sociaal plan

De nieuw ontstane zuivelgigant Friesland Coberco heeft zaterdag de bonden telefonisch een verruiming van het sociaal plan toegezegd. Daarmee kalmeerde Coberco directeur Plageman een grimmige vakbondsvergadering die het eindbod van het concern voor een sociaal plan al naar de prullenbak had verwezen....

ANP

STAPHORST

Door de toezegging kan Coberco van start met de fusie. Op 1 januari fuseren de vier zuivelcoöperaties Coberco, Friesland Dairy Foods, Twee Provinciën en de Zuid-Oosthoek. Voor de zesduizend werknemers betekent het dat ze een functie in een ander bedrijf kunnen krijgen. Vijf- tot zevenhonderd banen zullen verdwijnen, maar het zal zonder gedwongen ontslag gepaard gaan.

Plageman zegde toe de looptijd van het sociaal plan met twee jaar te verlengen, waarmee het een looptijd van vijf jaar krijgt. Dit was de belangrijkste eis van de bonden. Ook beloofde hij een soepele opstelling bij individuele probleemgevallen. De bonden worden nauwer betrokken bij de uitvoering van het plan en bij het opzetten van een goed ouderenbeleid.

'We betalen best een hoge prijs voor de fusie, maar we vinden het erg belangrijk dat die door kan gaan. Daarnaast willen wij zorgvuldig met het personeel omgaan en zo weinig mogelijk onrust hebben', aldus een woordvoerder van het concern.

Na de telefonische toezegging die door alle aanwezigen op de vakbondsvergadering te horen was, stemde een meerderheid van de vakbondsleden in met het sociaal plan. 'Het moet nog op schrift gezet worden, maar er zijn genoeg getuigen die de toezegging kunnen bevestigen', stelt een vakbondswoordvoerder.

Meer over