Fouten bij verkoop politiepanden

Onprofessioneel, vindt een commissie het optreden van de oud-leiding van het politiekorps Gelderland-Midden. Hun integriteit wordt echter niet in twijfel getrokken....

Van onze verslaggeefster Anja Sligter

ARNHEM De voormalige politietop van Gelderland-Midden heeft onprofessioneel gehandeld bij de verkoop en terughuur (sale-and-lease-back) van politiepanden in 1998. Er zijn evenwel geen signalen dat de integriteit van oud-korpschef Kees Bakker en zijn plaatsvervanger André de Vries in het geding is.

Dit concludeert de commissie-Havermans, onder leiding van oud-burgemeester Ad Havermans van Den Haag, die maandag aanvullend onderzoek naar de misstanden in het politiekorps presenteerde.

Havermans oordeelt hard over de handelwijze van de korpsleiding en de korpsbeheerder. Zowel het vastleggen van het verloop van onderhandelingen tijdens de operatie, als de evaluatie achteraf wordt door hem als ontoereikend gekwalificeerd. ‘Er was onvoldoende inzicht in de financiële consequenties. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een ondoelmatige besteding van publieke middelen.’

Dit is het vijfde onderzoek naar fraude, corruptie en misstanden in het politiekorps. Na alle voorgaande kwamen steeds nieuwe feiten aan het licht. Het rumoer begon in 2005 met een klacht van een Marokkaanse inspecteur over een beloofde promotie. Oud-officier Tina Trachter, de Nationale Ombudsman, commissaris van de koningin Clemens Cornielje en de Nederlandse Politievakbond hebben zich achtereenvolgens over de geluiden van fraude, corruptie en machtsmisbruik gebogen.

Over de verkoop van politiepanden is het meest te doen geweest. Dat de politiepanden eind jaren negentig werden verkocht aan de Rozendaalse Vastgoed Groep, de zogenoemde vrienden van voetbalclub Vitesse, met wie de politietop nauwe banden onderhield, is al jarenlang een bron voor onvrede en speculaties in het korps.

Na het onderzoek van Cornielje in 2006 bleek, door eigen onderzoek van oud-rechercheurs van de Nederlandse Politiebond, dat er een groot verschil is tussen de concept- en eindversie van dit onderzoek. Korpschef Bakker en plaatsvervanger De Vries hadden de mogelijkheid gekregen op tal van punten de tekst te corrigeren.

Bovendien meldde directeur Kenter van het Politie Huisvesting Consortium (PHC) aan de vakbond dat zijn laatste bod ten onrechte is afgewezen, waarna de panden voor een veel lager bedrag zijn verkocht aan de Rozendaalse Vastgoed Groep. Kenter had het exclusieve recht om voor het korps te onderhandelen over de verkoop van de politiepanden.

De commissie-Havermans schept op dit cruciale punt geen duidelijkheid. Daarvoor is de ‘formele documentatie onvoldoende geborgd’, meldt hij. Het blijft zo in de lucht hangen of in het laatste bod van PHC voor een politiebureau, een voormalig gebouw van verzekeraar Ohra, de clausule was opgenomen dat de koop niet doorging als er geen huurder was. Want om die reden wees de politietop in december 1997 het bod af.

Dat het Ohra-pand later op 1 september 1998 door de Rozendaalse Vastgoed Groep is gekocht en een uur later is doorverkocht met 3 miljoen winst, komt volgens Havermans ‘vermoedelijk’ doordat er een huurder was gevonden tussen de eerste raamovereenkomst in maart 1998 en de verkoop zes maanden later. Dit is niet verder uitgezocht.

Ook besteedt Havermans geen aandacht aan het feit dat Kees Bakker een maand na zijn pensioen voorzitter werd van Vitesse. Hieraan zou volgens Cornielje een collegebesluit van Arnhem ten grondslag liggen. Dat blijkt niet te bestaan, ontdekte de vakbond.

In weerwil van wat tijdens de commissie-Cornielje is verklaard, constateert Havermans dat er wel een onderzoek van de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) is uitgevoerd naar de Rozendaalse Vastgoed Groep. Of dat is stopgezet en of gegevens moesten worden vernietigd, zoals een medewerker tegenover de commissie heeft getuigd, is onduidelijk. Uit het CIE-onderzoek zijn volgens Havermans ‘geen (vermoedens van) eventuele strafbare feiten gebleken’.

Meer over