Fortis moet rapport vrijgeven

Bankverzekeraar Fortis moet de belastingdienst binnen vijf dagen een rapport overhandigen met details over de aankoop van zakenbank MeesPierson...

Dit heeft de Utrechtse rechtbank bepaald in een kort geding dat de staat heeft aangespannen tegen Fortis. Maar de fiscus zal het due diligence-rapport voorlopig niet ontvangen.

Fortis heeft namelijk al aangekondigd in hoger beroep te willen gaan tegen de uitspraak. Daardoor hoeft het Nederlands-Belgische financiële concern niet meteen gehoor te geven aan het vonnis.

'De uitspraak is teleurstellend', reageert een woordvoerder van Fortis. 'De president is grotendeels voorbijgegaan aan onze principiële bezwaren.' Fortis-advocaat Ch. Langereis omschreef de fiscus eerder als 'Rupsje Nooitgenoeg', wiens informatiehonger niet te stillen is.

De belastingdienst sleepte Fortis voor de rechter omdat de bankverzekeraar circa twee jaar lang inzage weigerde in tal van stukken die betrekking hebben op de overname van MeesPierson. De fiscus heeft Fortis daarom nog steeds geen aanslag over 1996 kunnen opleggen, waardoor de staat 'aanzienlijke bedragen' zegt mis te lopen.

De inspecteurs zijn vooral geïnteresseerd in de omvang van de buitenlandactiviteiten van MeesPierson, omdat die niet aftrekbaar zijn in Nederland.

Onder druk van de belastingdienst gaf Fortis mondjesmaat de gevraagde informatie, behalve de twee gewraakte rapporten. De bankverzekeraar wil niet dat de fiscus inzage krijgt in vertrouwelijke adviezen.

Daarin gaf de rechter Fortis ten dele gelijk. Accountants en belastingadviseurs genieten een beperkt verschoningsrecht, waardoor hun adviezen geheim kunnen blijven.

De conceptversie van een fiscaal rapport dat KPMG Meijburg schreef voor Fortis, hoeft daarom niet aan de fiscus te worden afgestaan.

Maar een due dilligence-rapport van KPMG-accountants moet Fortis wél afgeven. Dit soort onderzoeken beschrijven de financiële, commerciële, fiscale en juridische aspecten van een bedrijf, in dit geval MeesPierson.

Dat het document naast feitenonderzoek ook is doorspekt met adviezen, komt volgens de rechtbank voor risico van Fortis.

Meer over