Fiscus maakt duizenden ‘kleine foutjes’ bij toeslagen

De Belastingdienst heeft 90 duizend zorg- en huurtoeslagen overgemaakt naar andere rekeningnummers dan de aanvragers hadden opgegeven. Ook loopt de uitbetaling van de ruim 200 duizend toeslagen vertraging op, waardoor deze bedragen pas in de eerste week van januari worden overgemaakt....

Dat heeft minister Zalm geantwoord op vragen van Tweede-Kamerlid Agnes Kant van de SP. Bij de partij waren honderden meldingen binnengekomen van mensen die eind december nog geen zorg- en huurtoeslagen hadden ontvangen.

Volgens Zalm zijn de late en foutieve uitbetalingen ‘schoonheidsfoutjes’ in een verder zo goed als vlekkeloos verlopen operatie, waarbij de Belastingdienst in totaal ongeveer 5,5 miljoen betalingen verrichtte; allemaal tegemoetkomingen in de kosten van het huren van een woning of vanwege de nieuwe zorgverzekering.

Zalm garandeert dat de problemen bij de volgende uitbetalingsronde, in januari, verholpen zullen zijn. Mensen bij wie het geld naar een foutief of verouderd rekeningnummer is overgemaakt, kunnen met een telefoontje naar de Belastingdienst orde op zaken stellen, zegt Zalm. Tot nu toe hebben vierduizend mensen op deze manier alsnog hun toeslag ontvangen.

Volgens Zalm zijn de geconstateerde fouten onvermijdelijk bij een mega-operatie als de eerste uitbetaling van de zorg- en huuurtoeslag. De minister heeft geen structurele miskleunen in de uitvoering geconstateerd.

Een deel van de toeslagen die de Belastingdienst heeft uitgekeerd, zijn voorlopige toekenningen. Dat heeft te maken met het feit dat een deel van de aanvragers onvoldoende gegevens heeft opgegeven aan de Belastingdienst. Zalm verwacht dat het gros van de uitgekeerde zorgtoeslagen – dus ook de voorlopige toekeningen – niet in een later stadium wordt bijgesteld.

De voorschotten op de huurtoeslag – die de huursubsidie per 1 januari vervangt – kunnen volgens hem nog wel worden aangepast. De Belastingdienst neemt vooralsnog de hoogte van de huursubsidie als leidraad bij het vaststellen van de huurtoeslag. Ook heeft het overlijden van aanvragers invloed hebben op de hoogte van de toeslagen.

Het gros van de toeslagen is volgens Zalm op 20 december uitgekeerd. Tijdens deze operatie werden op een dag 4,5 miljoen toeslagen overgemaakt, en deed de Belastingdienst nog eens 300 duizend ‘nihil-beschikkingen’ op de post. Dat zijn brieven waarin de dienst meedeelt dat de aanvragers geen recht hebben op de toeslag.

Meer over