Fed stelt beleggers gerust

De Amerikaanse centrale bank heeft de Amerikaanse effectenbeurs dinsdag gerustgesteld over de toekomst. Dat deed de Federal Reserve, of kortweg de Fed, niet direct, maar via een omweg....

Uit de notulen blijkt dat de meeste beleidsmakers van de Fed denken dathet aantal stappen dat nodig is om de inflatie onder controle te houden, 'waarschijnlijk' niet groot zal zijn. De meeste leden van het comitédenken dat er nog slechts 'enkele' renteverhogingen nodig zijn.

Als gevolg won de Dow Jonesindex 129,90 punten op 10.847,40 punten.Kort voor publicatie van het Fed-document stond de index nog 180 puntenlager.

Want slecht nieuws was er ook. De toekomst van 's werelds grootsteautofabrikant General Motors (GM) wordt bijvoorbeeld steeds onzekerder. Hetbedrijf heeft te kampen met miljardenverliezen, waardeloze obligaties eneen almaar dalende beurskoers. Een bankroet dreigt voor GM en analistenbeginnen zich ondertussen openlijk af te vragen of GM nog wel een toekomstheeft op de effectenbeurs in New York.

Het autoconcern gaat gebukt onder torenhoge pensioen- en ziektekosten,een schuld van ongeveer 270 miljard dollar en een immer afkalvendmarktaandeel in de Verenigde Staten door felle concurrentie vanbuitenlandse rivalen. Zijn belangrijkste toeleverancier, Delphi, heeft aluitstel van betaling aangevraagd en het lijkt slechts een kwestie van tijdvoordat GM dit voorbeeld volgt, al wil topman Rick Wagoner daar niets vanweten.

De financiële sores van GM hebben er verder toe bijgedragen dat GMin 2005 de grootste verliezer was in de toonaangevende Dow-Jonesindex vande effectenbeurs in New York. De beurskoers van GM is sinds het begin van2005 meer dan gehalveerd tot een koers van 18,91 dollar nu. Dat is delaagste stand in meer dan 23 jaar.

Meer over