Faillissementen alleen goed voor curatoren

Schuldeisers bij faillissementen zien doorgaans niets terug van hun claim. De curatoren, die hierbij worden ingezet, zijn maar ternauwernood in staat om zoveel boedel te verkopen, dat ze hun eigen salaris en kosten eruit halen....

ANP

VOORBURG

De meeste bankroete bedrijven laten nauwelijks iets verkoopbaars na. De curatoren hebben vorig jaar bij alle zaken 296 miljoen gulden kunnen binnenhalen met het verkopen van activa. De kosten die ze daarvoor gemaakt hebben, inclusief hun eigen salaris, liepen vorig op tot een bedrag dat daar een heel eind in de buurt komt: 230 miljoen gulden.

Dat blijkt uit een deze week gereedgekomen onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De onderzoekers bekeken bijna alle 5210 bedrijven en natuurlijke personen waarvan het faillissement in 1996 door de rechter is beëindigd.

Het geld dat de curatoren uit faillissementen kunnen peuteren, is maar een fractie van de openstaande schulden. Na afloop van de boedelverkoop bleef vorig jaar voor 2,8 miljard gulden aan schulden openstaan. Dat is gemiddeld liefst 546 duizend gulden per faillissement.

Alleen de belastingdienst profiteert nog een heel klein beetje van het werk van de curatoren. De fiscus krijgt 8 procent van de openstaande vorderingen alsnog binnen. Voor de overige schuldeisers is er bij het gemiddelde faillissement weinig hoop: zij kregen vorig jaar slechts 2 procent.

Bij 7 procent van de faillissementen zijn duidelijke aanwijzingen van fraude. Het gemiddeld bedrag aan onbetaald gebleven schuld van frauduleuze faillissementen is bijna het dubbele van dat van eerlijk verlopen bankroet-zaken.

Meer over